Subsidieregeling ondersteuning controle coronatoegangsbewijs

Foto: Gemeente Amersfoort

De gemeente stelt een subsidieregeling open voor bedrijven die bezoekers moet controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB). Deze bedrijven kunnen een eenmalige bijdrage aanvragen om de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken.

Sportverenigingen zijn uitgezonderd van deze regeling, omdat er voor sportverenigingen een andere regeling bestaat.

Voorwaarden

De bijdrage vergoedt kosten voor bijvoorbeeld de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers.

De bijdrage kan worden aangevraagd door organisaties die in Amersfoort gevestigd zijn en op grond van de landelijke regelgeving verplicht zijn CTB’s te controleren.

De subsidie bedraagt maximaal € 1.500 per organisatie. De subsidie ziet toe op kosten met inbegrip van BTW gemaakt in de periode van 22 september tot en met uiterlijk 31 december 2021. Het gaat om additionele kosten die de organisatie maakt om de controle op het CTB te vergemakkelijken of te bevorderen.

Aanvragen

Aanvragen kan tot en met 24 december 2021 via het aanvraagformulier op de pagina Subsidieregeling ondersteuning controle CTB.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen