Ontwikkelkader Kop van Isselt naar gemeenteraad

Foto: Gemeente Amersfoort

Op dinsdag 14 december 2021 bespreekt de gemeenteraad het ontwikkelkader van Kop van Isselt in de Ronde. De gemeente Amersfoort wil het gebied geleidelijk veranderen van een industrie- en bedrijventerrein in een wijk waar je kunt wonen, werken, recreëren en ontmoeten. De plannen daarvoor staan omschreven in het ontwikkelkader.

Vanwege de huidige coronamaatregelen kunnen belangstellenden de bijeenkomst alleen online volgen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om in te spreken. Degene die dat willen kunnen dat kenbaar maken via de griffie. Op projectpagina Kop van Isselt vindt u ook het ontwikkelkader en de reactienota. In de reactienota is te lezen welke reacties de gemeente heeft ontvangen, welk antwoorden de gemeente daarop heeft gegeven en hoe die antwoorden zijn verwerkt in de kaders.

Terugblik op participatie

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente belanghebbenden gevraagd wat zij van het concept ontwikkelkader vonden. Tot 17 mei 2021 kon, iedereen die dat wilde, reageren. De gemeente heeft ongeveer 50 reacties ontvangen op de kaders voor de herontwikkeling Kop van Isselt. Het concept ontwikkelkader is nu aangeboden aan de gemeenteraad.

Hoe verder?

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het ontwikkelkader is het vastgesteld. Dan vormt het de leidraad bij de uitwerking van de transformatie van het gebied. In de uitwerkingsfase is opnieuw volop ruimte voor participatie.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Kop van Isselt via de projectpagina Kop van Isselt.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen