Tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen in Zon & Schild gereed

Foto: Gemeente Amersfoort

Op vrijdagmiddag 29 oktober is een groep van 36 vluchtelingen en asielzoekers aangekomen op de locatie van Zon & Schild. Sinds 26 oktober biedt de gemeente hen tijdelijke noodopvang na een oproep van het kabinet. De afgelopen dagen verbleven zij in een hotel. De groep, enkel volwassenen, kan de komende vier weken op de locatie van Zon & Schild verblijven. Amersfoort vindt omzien naar anderen belangrijk, ook mensen in tijde van nood. Daarom krijgen vluchtelingen onderdak in onze stad.

Samen met GGZ Centraal en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Amersfoort er in korte tijd een verblijfplaats gerealiseerd. Het pand op het terrein van Zon & Schild stond leeg en was geschikt om snel bewoonbaar te maken. De gemeente is gevraagd 50 opvangplekken te verzorgen. Op dit moment zijn er 40 plekken gerealiseerd voor de groep die door het COA naar Amersfoort is overgebracht.

Noodopvang

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel verblijven momenteel meer mensen dan waar het asielzoekerscentrum op berekend is. Het kabinet deed daarom een dringende oproep om per provincie 100 plekken voor crisisnoodopvang te realiseren. Na overleg in provinciaal verband stellen Amersfoort en Utrecht (stad) plekken voor crisisnoodopvang beschikbaar.

Vragen?

Als u vragen heeft over de crisisnoodopvang voor vluchtelingen kunt u mailen naar [email protected] De laatste informatie kunt u vinden opĀ www.amersfoort.nl/vluchtelingen.

Bron: gemeente Amersfoort