Aanvraag subsidie voor sport en bewegen 2021 nog steeds mogelijk!

Foto: Gemeente Amersfoort

Organisaties, verenigingen en inwoners van Amersfoort kunnen tot en met 31 oktober 2021 nog subsidie aanvragen voor sport en bewegen in 2021.

Begin november 2020 heeft het college de subsidieregeling voor sport en beweging 2021 vastgesteld. Deze bestaat uit twee subsidieregelingen:

  • Voor activiteiten zoals evenementen of een nieuw sportaanbod.
  • Voor investeringen zoals het aanpassen van een sportaccommodatie waardoor deze intensiever gebruikt kan worden of de aanschaf van sportmateriaal.

Bij elke regeling is een splitsing gemaakt tussen aanvragen tot € 2.500, deze worden sneller beoordeeld zodat aanvragers snel duidelijkheid hebben. En van € 2.500 tot € 40.000. De regeling en een toelichting daarop is te vinden op www.amersfoort.nl/sportsubsidie.

Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen kunnen daar aan bijdragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gemeente Amersfoort, Dursun Batman: 033 469 4613.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen