Blijven investeren in woningen, duurzaamheid, inclusief samenleven en herstel na corona

Foto: Gemeente Amersfoort

Op 28 september 2021 heeft het college van B&W de Meerjarenbegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Er zijn de komende jaren financiële uitdagingen, maar het college blijft ook inzetten op woningbouw en leefbare wijken, duurzaamheid, en een inclusieve samenleving. Tegelijk kunnen stad, inwoners en ondernemers rekenen op maatregelen om te herstellen van de coronacrisis.

Wethouder Financiën Willem-Jan Stegeman: “We willen de stad goed door de coronacrisis helpen. We spelen daarom nu in op de effecten daarvan, maar kijken ook verder vooruit. Want voor onze inwoners moeten er straks voldoende woningen zijn. En moet Amersfoort ook een stad zijn waar iedereen fijn woont en mee kan doen. Daar werken we al enige jaren aan, maar het belang hiervan wordt door de coronacrisis groter. Financieel staan we er nu goed voor, de begroting is evenwichtig en we hebben wat spaargeld. Dus aan de lasten hoeven we nu nagenoeg niks te veranderen. In de toekomst krijgen we nog wel te maken met flinke uitdagingen.”

Drie opgaven

In de begroting presenteert de gemeente de plannen voor de komende jaren met o.a. woningbouw, duurzaamheid en een inclusieve stad. Dit zijn de belangrijkste opgaven voor de toekomst van Amersfoort. In 2022 en 2023 zijn hiervoor voldoende financiële middelen. Welke mogelijkheden er zijn om de opgaven te realiseren in de jaren daarna is nog onzeker.

De gemeente houdt dan weinig geld over om aan alle opgaven tegelijkertijd te werken. Daarom verkent de gemeente nu wat er de komende jaren financieel haalbaar is. Ook kunnen de keuzes van een nieuw kabinet gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting en beleid. Dat is nu nog niet te voorzien.

Jeugdzorg

Vanaf 2022 komt er vanuit het Rijk meer geld voor jeugdzorg. Volgend jaar is er in Amersfoort daarom 7 miljoen euro extra beschikbaar voor dat doel. Met dit geld wordt de zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen verbeterd en acute knelpunten aangepakt. Zoals het verkorten van lange wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp, het tijdig inzetten van hulp bij jeugdbescherming en het uitbreiden van bepaalde diensten om de grotere zorgvraag op te vangen.

Na corona

Het college trekt nu 500.000 euro uit om snel in te kunnen spelen op de maatschappelijke gevolgen van corona. Onder andere voor het ondersteunen van inwoners in kwetsbare situaties, het versterken van sociale verbinding in de stad, het helpen oplossen van problemen op de arbeidsmarkt en de leefbaarheid van onze (binnen)stad te verbeteren.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 26 oktober 2021 en 2 november 2021 en besluit hierover op 9 november 2021. Op amersfoort.begroting-2022.nl staat de gehele begroting met toelichting.  

Bron: gemeente Amersfoort