Tijdelijk lagere waterstand binnenstadsgrachten

Tijdens de waterstandsverlaging wordt onder andere metselwerkonderhoud uitgevoerd.
Foto: Gemeente Amersfoort

De gemeente verlaagt van maandag 4 tot en met vrijdag 8 oktober 2021 de waterstand van de grachten in de binnenstad, in de Heiligenbergerbeek en de Flierbeek. Voor aanwonenden met gemetselde kademuren of houten beschoeiingen aan het water, is dit een goed moment om ook zelf onderhoud uit te voeren.

De gemeente verwijdert dan oude fietsen en ander grofvuil uit de grachten. Ook wordt metselwerkonderhoud uitgevoerd en inspecteert de gemeente de kademuren. Vanaf donderdag 7 oktober 16:00 uur, stijgt de waterstand weer langzaam. Zo wordt op vrijdag 8 oktober in de voormiddag het gebruikelijke peil bereikt.

Bron: gemeente Amersfoort