Verlenging en verruiming voorwaarden financiële steun TONK

Foto: Publiek domein

Het wordt voor Amersfoorters die door corona minder inkomsten hebben (gehad), gemakkelijker om de TONK-bijdrage aan te vragen. De gemeente Amersfoort verruimt namelijk per direct en met terugwerkende kracht de voorwaarden ervoor.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een financiële bijdrage voor huishoudens en ondernemers die vanwege de coronacrisis moeite hebben om de vaste woonlasten te betalen. Het kan gaan om huur, hypotheekrente, gas, licht en water. De regeling gold van 1 januari tot 1 juli, maar wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Aangepaste voorwaarden

Ook worden de voorwaarden aangepast. De inkomensterugval was eerder 25%. Dit wordt verruimd. Iedereen die als gevolg van de coronacrisis minder inkomsten heeft (gehad) en hierdoor moeite heeft met het betalen van de vaste woonlasten, kan een aanvraag voor de TONK doen. Ook wordt de vermogensgrens versoepeld, zodat mensen minder snel hun reserves hoeven aan te spreken.

Vanwege de verruimde voorwaarden beoordeelt de gemeente alle eerder ingediende aanvragen opnieuw. Ze neemt contact op als een afgewezen aanvraag alsnog kan worden toegekend.

Twijfel wegnemen 

Cees van Eijk, wethouder Werk en Inkomen: “We merken dat er twijfel is bij de aanvragers. Mensen denken dat de TONK invloed heeft op de toeslagen, maar dat is niet zo. De TONK hoeft ook niet te worden terugbetaald en wordt niet verrekend bij de Inkomstenbelasting 2021. We willen graag dat iedereen die vanwege de coronacrisis moeite heeft met het betalen van haar of zijn vaste lasten, aanspraak kan doen op de TONK. Ik roep je dan ook op om te kijken of je ervoor in aanmerking komt. Neem bij twijfel contact met ons op. Of ga naar één van de vier informatiewinkels van Indebuurt033. Deze regeling is er om onze inwoners in deze tijd te helpen en ondersteunen.”

Alles op een rij

  • Je kunt een aanvraag doen over de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 (ook met terugwerkende kracht).
  • Je hebt te maken met een inkomensterugval vanwege de coronacrisis.
  • Jullie/jouw vermogen bedraagt niet meer dan € 31.340 (alleenstaande) of € 62.680 (alleenstaande ouders/echtparen).
  • Op www.amersfoort.nl/tonk vind je meer informatie en het aanvraagformulier.
  • Twijfel je? Bel dan met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 14033 en vraag naar een TONK-adviseur. Of ga naar één van de vier informatiewinkels van www.indebuurt033.nl

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen