Geef uw mening over het stationsgebied

Foto: Gemeente Amersfoort

Een stationsgebied waar het fijn is om te zijn, met een makkelijke toegang tot de fietskelder, veel groen en een levendige route van station naar de binnenstad. Dat is waaraan het gebied rondom Amersfoort Centraal moet gaan voldoen. De gebiedsvisie hiervoor is inmiddels uitgewerkt tot een concept -voorlopig ontwerp (VO). Uw mening is hierbij waardevol, omdat het Stationsgebied straks een gebied is voor alle Amersfoorters.

Uw mening geven

De gemeente hoort graag uw mening over dit concept voorlopig ontwerp. Wat vindt u goed of juist minder goed aan het concept voorlopig ontwerp? De reacties worden, waar mogelijk, meegenomen bij het verder uitwerken van dit ontwerp.

Hoe geeft u uw mening? Ga naar www.amersfoort.nl/stationsgebied en klik op de button ‘Denk mee over concept VO’. U kunt op kaarten aangeven wat u goed of juist minder goed vindt aan het concept VO. Ook vindt u daar de presentatie die 12 juli 2021 tijdens een inwonersbijeenkomst te zien was. Fijn als u uw mening wilt geven. Dit kost u ongeveer tien minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt. U kunt reageren tot en met 31 juli 2021.

Meerdere deelgebieden

Het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte van het Stationsgebied is dus nog concept. Nadat we alle reacties, waar mogelijk hebben verwerkt maken we een definitief voorlopig inrichtingsontwerp dat we in het najaar aan de gemeenteraad aanbieden. Het ontwerp bestaat uit verschillende deelgebieden:

  • Stationsplein
  • Stationsstraat
  • Snouckaertlaan
  • Van Asch van Wijckstraat
  • Smallepad
  • Tussenstraatjes naar Smallepad

Hoe verder?

Tijdens de zomer gaan we met alle reacties aan de slag en maken we na de zomer een definitief voorlopig inrichtingsontwerp. Het doel is om dat in oktober/november aan de raad aan te bieden. Daarna moet het voorlopig ontwerp worden uitgewerkt tot een definitief inrichtingsontwerp voor de openbare ruimte. Dat gebeurt in 2022.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen