Reageer op de nieuwste plannen voor De Nieuwe Stad

Foto: Gemeente Amersfoort

De Nieuwe Stad wordt aangevuld met nieuwbouw voor functies als wonen, werken, parkeren, horeca, winkels en aantrekkelijke buitenruimte. In een aantal kaders staat wat de gemeente Amersfoort hoe gaat doen. Tot en met vrijdag 9 juli 2021 kunt u hierop reageren.

Stedenbouwkundig plan

De kaders voor De Nieuwe Stad helpen om het stedenbouwkundig plan te maken. Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop alle elementen staan die ruimte vragen: de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen, et cetera.

Reageren op de kaders

Wat vindt u van de kaders? Kunt u zich erin vinden? Heeft u nog aanvullingen? Gemeente Amersfoort hoort het graag. U kunt op verschillende manieren reageren. Ga hiervoor naar www.amersfoort.nl/denieuwestad.

Vervolgstappen

Uw inbreng wordt gebruikt om de kaders eventueel aan te passen. Daarna legt het college ze voor aan de gemeenteraad. In de Ronde beoordeelt de gemeenteraad de kaders en kunnen belanghebbenden hun reactie geven. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de kaders, zijn ze vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan moet hier vervolgens aan voldoen.

De Nieuwe Stad

De Nieuwe Stad is bij de meeste mensen bekend als het gebied van de voormalige Prodentfabriek en ligt aan de Eemhaven. Het gebied huisvest inmiddels ruim 80 kleine en grote bedrijven. Samen met ontwikkelaar Schipper Bosch wil de gemeente met de ontwikkelingen hier een grote bijdrage leveren aan belangrijke opgaven in Amersfoort. Een gebied dat aan toekomstbestendige duurzaamheidseisen voldoet en ook nog vele nieuwe woningen oplevert die hard nodig zijn in de stad.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen