Zo verminderen we afval naast containers

Foto: Gemeente Amersfoort

In een groot deel van Amersfoort brengen inwoners restafval, gft, pmd of oud papier en karton naar de ondergrondse of bovengrondse container in de wijk. Dit gaat goed, maar de gemeente Amersfoort ziet ook dat er in sommige gevallen afval rond containers staat. Dit bijgeplaatste afval draagt niet bij aan een schone en prettig leefbare stad. De gemeente zocht daarom naar de beste aanpak tegen deze bijplaatsingen van afval en vond een aantal oplossingen.

Op een aantal containerlocaties in de stad deed de gemeente samen met ROVA een proef waarin ze verschillende aanpakken tegen bijgeplaatst afval uitprobeerden. Na een onderzoeksfase was duidelijk welk afval mensen bijplaatsen en waarom zij dit doen. Daaruit konden afgeleid worden hoe ze mensen kunnen motiveren om hun afval op de juiste manier weg te gooien of in te leveren.

Een nette, schone containerplek en informatie in beeld

Een schone en nette container en omgeving, nieuwe klepstickers, een informatieflyer deur-aan-deur en waarschuwingsstickers op bijgeplaatst afval. Deze aanpak, die we de basis op orde noemen, zorgde voor 45% minder bijgeplaatst afval. Ook vonden we minder vaak afval naast de containers. Dit effect werd groter als we de informatie in beeldtaal gaven.

Strengere handhaving zorgde ervoor dat er minder vaak restafval bij containers lag, maar de totale hoeveelheid bijplaatsingen werd niet minder. Een persoonlijke boodschap van een ROVA-medewerker gecombineerd met plantjes rondom de containers (containertuintjes) zorgde ervoor dat er minder vaak grofvuil werd bijgeplaatst, maar ook hier werd de totale hoeveelheid bijplaatsingen niet minder.

Niet alles werkt

Op twee plekken in de stad testten we een aanpak zonder eerst de basis op orde gemaakt te hebben. Dit was niet effectief of werkte zelfs averechts. Op de plek waar we ambassadeurs zichtbaar maakten die het goede voorbeeld gaven, zagen we juist een toename van de hoeveelheid papier en karton naast containers. Ook stonden er vaker restafval(zakken) bij de containers. Ook speciaal omheinde vakken waar mensen grofvuil konden neerleggen, zorgden niet voor minder afval op de containerplekken. We zagen vooral een toename van restafval(zakken) bij de containers.

We gaan verder

Nu we weten wat wel en niet werkt tegen bijplaatsingen van afval, kunnen we ook op andere plekken in de stad de juiste aanpak kiezen en toepassen. We starten op de containerplekken waar regelmatig veel afval bij staat en waar veel meldingen over binnenkomen.

Meer informatie

De gemeenteraad gaf in juli 2019 aan de overlast van bijgeplaatst afval voor de inwoners van Amersfoort te willen verminderen. Dit heeft geleid tot de proef. U heeft zojuist een samenvatting gelezen van de proef. Een uitgebreider verslag van de bevindingen vindt u in de raadsinformatiebrief die op 6 april is aangeboden aan de gemeenteraad.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties

Cookieinstellingen