Amersfoort gaat inburgeraars (al) breder begeleiden

Foto: Pixabay

De begeleiding bij inburgering wordt in Amersfoort vanaf 1 juli 2021 verbreed. Met de nieuwe aanpak is de gemeente een van de eersten in Nederland en neemt ze een voorschot op de nieuwe wet Inburgering die naar verwachting op 1 januari 2022 in gaat.

De vernieuwde aanpak houdt in dat Amersfoortse inburgeraars zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren, dit combineren met werk of studie, wegwijs worden gemaakt in onze stad en stadsgenoten ontmoeten. Vanaf het eerste moment doorlopen ze een programma waarin niet alleen aandacht is voor taal, maar ook voor andere aspecten waar ze mee te maken krijgen als ze zich hier vestigen. Zo wordt een goede start in Nederland mogelijk.

Cees van Eijk, wethouder Diversiteit: “Amersfoort vindt het belangrijk inburgeraars goed op weg te helpen in onze samenleving. Ervoor te zorgen dat een inburgeraar meedoet in onze stad, ontwikkelkansen krijgt en zich hier thuis voelt. En daar zetten we al jaren op in met vrijwilligers en partners in de stad. Met deze vernieuwde aanpak gaat inburgeren sneller en beter. Dat de Amersfoortse inburgeraars daar dit jaar al van kunnen profiteren, vind ik een goede ontwikkeling.”

Twee hoofdroutes

De vernieuwde, Amersfoortse aanpak bestaat uit twee hoofdroutes: de standaard-integratieroute en een jongerenroute voor inburgeraars tot 28 jaar. De standaard-integratieroute besteedt aandacht aan het leggen van een basis voor het leven in onze stad. Inclusief (vrijwilligers)werk, taal, welzijn en gezondheid, en het opbouwen van een sociaal netwerk. Zo leert de inburgeraar meer over bijvoorbeeld vervoer, wonen, financiële huishouding, het onderwijssysteem en verenigingsleven.

Inburgeraars in de jongerenroute volgen intensievere taallessen en vakken als rekenen en studievaardigheden, om door te kunnen stromen in het vervolgonderwijs. Zij worden begeleid richting zelfstandigheid en krijgen extra ondersteuning zodat ze dezelfde toekomstkansen hebben als anderen.

Maatwerk

Zodra een migrant of statushouder een verblijfsvergunning krijgt, start de inburgering. Samen met de inburgeraar wordt bepaald welke route het beste bij hem of haar past en welke begeleiding nodig is. Daarbij wordt gekeken naar wat de inburgeraar kan of kan leren om zelf een goed bestaan en een toekomst op te bouwen in onze stad.

Nieuwe wet Inburgering

Met de nieuwe Wet Inburgering krijgen gemeenten meer regie op het inburgeringsproces. De gemeente biedt begeleiding en er is meer ruimte voor maatwerk. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk. Er worden hogere eisen gesteld aan het te behalen taalniveau. De wet is op 2 juli 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. Het streven is de wet in te voeren op 1 januari 2022.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties

Cookieinstellingen