Samen voor een betere jeugdbescherming

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

De fracties CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Lijst Sanders maken zich zorgen over hoe het gaat met de jeugdbescherming in Amersfoort. In het bijzonder als het gaat om ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van jeugdige Amersfoorters. Daarom hebben zij op 12 januari een vergadering georganiseerd tijdens De Ronde.

‘Het gaat eerder slechter dan beter met onze jeugd’, schrijft de Inspectie Jeugd en Gezondheid in haar laatste rapport. Ook heeft de gemeenteraad klachten en signalen ontvangen van ouders en kinderen uit Amersfoort en omstreken over jeugdbescherming. Deze verhalen gaan over de kwaliteit van de uitvoering. De fracties benoemen dat volgens de samenwerkingsafspraken in de jeugdbeschermingsketen de kwaliteit van de uitvoering een van de terreinen is waar ook de gemeente Amersfoort verantwoordelijk voor is.

Tijdens deze Rondevergadering willen de woordvoerders van de fracties met andere fractiewoordvoerders, het college en betrokken professionals, zoals SAVE, in gesprek gaan over die zorgen en over verbetervoorstellen voor de jeugdbeschermingsketen.

De fracties hebben ter voorbereiding op deze Ronde een notitie opgesteld. Klik daarvoor op de volgende link: https://bit.ly/3hEjgka.

Praktische informatie

Tijdstip: 20.15 uur. Hybride vergadering (sommige raadsleden nemen fysiek deel vanuit de raadzaal, anderen digitaal via MS Teams). Live te volgen via https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live en YouTube (Raad Amersfoort).|
Ronde ‘Rondetafelgesprek’ (inspraak niet mogelijk).
Bestuurlijke documenten bij deze vergadering kunt u vinden via deze link (zie paperclip bij agendapunt).

Wilt u contact opnemen met de initiatiefnemers van deze vergadering, Ben van Koningsveld (CDA), Simone Kennedy-Doornbos (ChristenUnie), Bram Leeuwenkamp ((GroenLinks) of Ina VijzelmanWaarheid (Lijst Sanders)? Kijk voor hun e-mailadres of telefoonnummer op de website van de gemeenteraad (onder ‘Samenstelling gemeenteraad’).

Reacties