Weer ongehinderd fietsen aan Daam Fockemalaan

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

De omleiding van een druk doorgaand fietspad in de buurt van het Leerhotel/Stichtse Rotonde wordt opgeheven en de stremming weggehaald. Geplaatste buizen zorgden voor onduidelijke situaties voor fietsers.

Na meldingen hierover heeft de gemeente opdracht gegeven dit zo spoedig mogelijk aan te passen; zeker met het oog op de start van de scholen komende week moeten fietsers ongehinderd door kunnen rijden. Doorgaans wordt het pad aan de Daam Fockemalaan door veel scholieren gebruikt.

Afgelopen week is het fietspad afgesloten door een aannemer die in opdracht van de gemeente boringen verricht voor de aanleg van kabels en leidingen voor het project Westelijke Ontsluiting. De buizen die op een later moment in de grond verdwijnen waren hier uitgelegd om aan elkaar bevestigd te worden. Hiervoor was een omleidingsroute aangebracht. Deze dwong mensen om te ver om te fietsen, waardoor veel fietsers deze negeerden.

Per direct

Gezien de grote hoeveelheid fietsers op dit fietspad en de start van de scholen volgende week heeft de gemeente gevraagd om per direct de afzetting weg te halen. De buizen worden van het fietspad afgehaald. In overleg met de aannemer wordt gekeken naar een oplossing voor de komende weken, bijvoorbeeld een ‘brug’ voor de fietsers.

De komende tijd zal dan nog 1 dag nodig zijn om het fietspad af te sluiten; dit om de buizen in de grond te kunnen aanbrengen. Dit zal buiten de fietsspits om zijn met hulp van verkeersregelaars.

Reacties