Nieuw beleid voor integrale schuldhulpverlening

Foto: Publiek domein

Hulp bij schulden wordt voor inwoners van Amersfoort in de toekomst verbreed: van het voorkomen ervan, tot het wegwerken en het weghouden. De gemeente Amersfoort wil een integrale aanpak schuldhulpverlening in de stad.

Dit staat in het beleidsplan ‘Hulp die doorwerkt’ dat op 23 januari is aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan gaat uit van een brede benadering van preventie en aanpak van schulden.

Het nieuwe beleidsplan voor schuldhulpverlening helpt bij het aanpakken van de toenemende schuldenproblematiek in Amersfoort. De gemeente Amersfoort blijft in Amersfoort allereerst inzetten op het voorkomen van financiële problemen en schulden. Wanneer er toch financiële problemen of schulden zijn biedt ze alle inwoners laagdrempelige en toegankelijke schuldhulpverlening.

Wethouder Werk en Inkomen Cees van Eijk: ‘Bij schulden is niet alleen geld het probleem, maar speelt er vaak meer. Denk aan werkeloosheid, psychosociale problemen, onvoorziene levensgebeurtenissen. Daarom is een integrale aanpak zo belangrijk, die kijkt naar al deze elementen. Zo kunnen we onze inwoners beter helpen.’

Herstructureringsfonds

De dienstverlening van de gemeente houdt rekening met wat mensen aankunnen en is er op gericht om de stress over financiële problemen te verminderen. Het beleidsplan stelt een  nieuw op te richten ‘herstructureringsfonds’ voor dat hierbij moet helpen. Vanuit dit herstructureringsfonds werkt de gemeente de komende maanden samen met het Sociaal Fonds Amersfoort en Stadsring51 het verstrekken van saneringskredieten verder uit. Meerdere schulden kunnen dan bij verschillende schuldeisers worden afgekocht en gebundeld in één schuld bij één instantie.

Hulp die doorwerkt

Het huidige beleidsplan (Hulp die werkt) was toe aan vernieuwing, er is immers veel veranderd de afgelopen jaren. Zo zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten opgedaan, en is de organisatie van het sociaal domein in de afgelopen jaren veranderd. Bovendien profiteert nog niet iedereen van het herstel van de economie. Deze en meer ontwikkelingen zijn meegenomen in de uitwerking van dit plan.

De Adviesraad Sociaal Domein Amersfoort (ASD) reageerde positief op het beleidsplan: ‘Het beleid bouwt voort op wat er tot nu toe in Amersfoort al aan vooruitstrevend beleid is opgebouwd en uitgevoerd, maar slaat ook nieuwe wegen in op basis van de opgedane ervaringen.’

De raad buigt zich op 5 februari  over dit voorstel. Het beleidsplan staat op de agenda van de gemeenteraad en is  te vinden op www.amersfoort.nl/gemeenteraad

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties