Stadsoorkonde voor St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Burgemeester Lucas Bolsius reikte vandaag een Stadsoorkonde uit aan het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 625-jarig bestaan van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in de Mannenzaal aan de Westsingel 47 te Amersfoort.

Burgemeester Bolsius: ”Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis neemt in Amersfoort, Nederland en Europa een bijzondere positie in. Niet alleen vanwege de ouderdom van de zorginstelling die terug gaat tot in de Middeleeuwen, maar ook door de uitstekende beschikbaarheid van haar archief vanuit die vroege periode tot op heden. Het Gasthuis heeft vanwege die historische verankering, als cultureel erfgoed en als zelfstandige woonzorgorganisatie een unieke positie in de regio Amersfoort, Nederland en Europa.

Het Gasthuis maakt haar maatschappelijke functie al zeshonderdvijfentwintig jaar meer dan waar, namelijk het bieden van zorg en huisvesting in Amersfoort tot de dag van vandaag!”

Op 2 april 1393 werd het Gasthuis voor het eerst erkend door het gemeentebestuur van Amersfoort. Sindsdien wordt die datum gezien als de echte verjaardagsdatum. Het Gasthuis met de Mannenzaal en de aangrenzende kapel kent een rijke historie. Het is het oudste van oorsprong middeleeuwse tehuis voor ouderen met nog een geheel oorspronkelijke inrichting van bedsteden en betimmeringen dat in Nederland en Europa bewaard is gebleven.

Reacties