Amersfoort wil tempo CO2-vermindering opvoeren

Foto: Publiek domein

In 2030 wil Amersfoort een CO2-neutrale stad zijn. Dat gaat niet vanzelf; er zijn veel meer acties nodig om CO2-uitstoot te verminderen en dat doel te halen. Samen met de stad wil de gemeente daarom omschakelen naar meer wind, zon en andere schone bronnen van energie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in beeld gebracht wat er de komende jaren nodig is om de stad CO2-neutraal te krijgen. Voor 2018 is er een programma met acties die veel samenwerking vergen met allerlei partijen uit de stad. Bijvoorbeeld een warmtevisie om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen, een pilot voor een aardgasloze wijk, een dakenbank (waarbij vraag en aanbod naar zonnepanelen bij elkaar komen), uitrol van elektrische deelauto’s en het stimuleren van CO2-neutrale bedrijventerreinen.

Koploper
Wethouder Willem-Jan Stegeman (duurzaamheid): “Wat we nu al doen is mooi, maar echt onvoldoende. Om ons doel te bereiken, moet de gemeente koploper worden en samen met partijen versnelling in gang zetten. Anders halen we zelfs de doelstelling van het Rijk, om in 2050 CO2-neutraal te zijn, niet. Als we onze ambitie serieus nemen, is er veel meer geld nodig, die keuze is aan de gemeenteraad. Om ervoor te zorgen dat Amersfoort een leefbare, aantrekkelijke stad blijft – ook voor onze kinderen – moeten we nú keuzes maken en zorgen voor een duurzame versnelling.”

Wat is CO2-neutraal?
CO2-neutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken, ook duurzaam opwekken. Er zijn al de nodige duurzame initiatieven in de stad, zoals mensen die hun huis duurzaam verbouwen (0-op-de-meter), ondernemers die innovatieve producten en diensten ontwikkelen en groene mobiliteitsoplossingen. In een CO2-neutrale stad doet iedereen dit, niet alleen de koplopers. Koken, verwarmen en rijden gebeurt elektrisch.

Reacties