Amersfoort werkt samen aan circulaire economie

Foto: Publiek domein

Inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente in Amersfoort werken samen om een echte circulaire economie op gang te brengen. De overstap naar een circulaire economie kan veel opleveren: jaarlijks 57 miljoen euro, meer dan 400 banen, nieuwe diensten en producten, minder CO2-uitstoot en slimmer gebruik van grondstoffen.

Vermindering van de CO2-uitstoot en een slimmer gebruik van grondstoffen helpen om Amersfoort in 2030 een afvalloze en CO2-neutrale stad te laten zijn. Het college van burgemeester en wethouders besloot gisteren over een plan waarin afspraken staan hoe de circulaire economie verder goed samen met de stad te stimuleren. In deze plannen is veel aandacht voor duurzame bouw en sloop.

Duurzame bouw en sloop
De komende jaren wordt er fors gebouwd in Amersfoort. Potentieel is er veel winst te halen in de bouw- en demontage (sloop)sector. De gemeente werkt met bedrijven in die sector samen aan maximaal hergebruik van producten en grondstoffen bij ontwerp, uitvoering, bouw en sloop.

Wethouder Willem-Jan Stegeman (duurzaamheid): “We willen bedrijven ondersteunen zodat uiteindelijk iedereen beter af is. Een circulaire economie houdt rekening met álle aspecten: gezond en winstgevend zaken doen, maar het heeft ook een positief effect op de leefomgeving en de toekomst van onze kinderen. Het is niet de vraag of we dat willen, maar hoe we elkaar helpen er zo snel mogelijk goed in te worden. Deze week is de landelijke Week van de Circulaire Economie. Amersfoort geeft daar op verschillende manieren een mooie invulling aan.”

Ondersteuning aan innovatieve bedrijven
Zo krijgen ondernemers ondersteuning om circulaire businessmodellen te maken. Ook kunnen organisaties, bedrijven en bewonerscollectieven vanaf deze week weer een aanvraag indienen voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling. Dit is een subsidieregeling om duurzame en vernieuwende ideeën te kunnen uitvoeren.

Reacties