Koninklijke Onderscheiding voor ds. Soeters van de Ichthuskerk Amersfoort

Foto: Lintjes.nl

Vandaag, zondag 1 oktober reikt burgemeester Lucas Bolsius een Koninklijke Onderscheiding uit aan ds. R.W.J. Soeters. Hij ontvangt de onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid van zijn pensioen.

Sinds 2008 was hij als predikant verbonden aan de Ichthuskerk in Amersfoort.

Predikant

Ds. Soeters (1951) is ruim veertig jaar predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Nederland. Hij startte in Zutphen (1976), ging vervolgens naar Groningen (1983), ’s-Gravendeel (1993), Leeuwarden (1998) en was de laatste negen jaar verbonden aan de Ichthuskerk in Amersfoort.

Hij stond aan de wieg van de verzelfstandiging van de Kruispuntgemeente in Vathorst, een samenwerkingsgemeente vanuit de Protestantse Kerken in Nederland en heeft dit proces tot een positief einde gebracht.

Vanaf 2007 is hij lid van het Dagelijks Bestuur van de kerken van de International Christian Fellowship (ICF) in Amersfoort ‘Oase’ en ‘Grace Church’ en maakt hij deel uit van het pastorale begeleidingsteam van ‘Grace Church’.

Aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn (TUA) was hij verbonden als universitair docent kerkgeschiedenis en bekleedde hij verschillende functies, waaronder vanaf 2012 als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Hij was lid van de NCRV Verenigingsraad en lid van de Raad van Toezicht van de NCRV en nauw betrokken bij de voorbereiding van de fusie van de bedrijfsorganisaties van NCRV en KRO. Ten behoeve van de St. Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) was hij lid van het bestuur. Daarnaast was hij voorzitter van de stichting Protestantse Kerkelijke Kunst, voor het behoud en beheer van de collecties.

Reacties