Start glyfosaatbehandeling Japanse Duizendknoop

Foto: Gemeente Amersfoort

Vanaf maandag 18 september start de gemeente Amersfoort met het bestrijden van Japanse duizendknoopplanten. De sterk woekerende plant veroorzaakt veel schade als zij niet verder terug gebracht wordt. In de komende weken behandelt de gemeente een groot aantal Japanse duizendknoopplanten met een onkruidbestrijder (RoundUp). Dat gebeurt in de openbare ruimte (353 plekken) én op groeiplaatsen die door bewoners zijn aangemeld (271 plekken).

Vier bedrijven zijn gecontracteerd om de planten te behandelen. Dit zijn de aannemers ’t Wencop Hoveniers, de Bunnikgroep, Loohorst Landscaping en De Heer land en water bv. De medewerkers injecteren alle stengels die dik genoeg zijn met een glyfosaatoplossing (beter bekend als RoundUp). Stengels die hiervoor te dun zijn worden afgeknipt en het verse snijvlak wordt ingesmeerd met glyfosaat. Deze werkzaamheden moeten zorgvuldig uitgevoerd worden om morsen of omgevingscontact te voorkomen. Een video hoe dit werk er uit ziet verschijnt na 18 september op de website van de gemeente.

Duizendknoop bij particulieren

Inwoners van Amersfoort die een groeiplaats van Japanse duizendknoop in hun achtertuin hebben aangemeld worden de komende weken door de aannemers benaderd voor een afspraak. Aangemelde duizendknoopplanten in voortuinen worden zonder afspraak behandeld. De aannemer laat een brief achter na zijn bezoek. Nieuwe aanmeldingen door inwoners zijn welkom voor eventuele behandeling in 2018.

Waarom nu?

De stengels en de bladeren van de Japanse Duizendknoop zijn slechts het topje van de ijsberg. Onder het groen gaat een almaar groeiend wortelstelsel schuil. Hierin schuilt ook de schadelijkheid van de plant; het verdringt alles op zijn pad.

Nu begint het meest effectieve seizoen om Japanse duizendknoop te bestrijden. De planten gaan nu in winterrust. Dit betekent dat de plant sapstromen uit de stengels en bladeren naar de wortels terugtrekt voor de winter. Het injecteren van een bestrijdingsmiddel laat de plant zelf het glyfosaat naar de wortels transporteren. Binnen twee weken na de behandeling beginnen de planten boven de grond af te sterven. Dit proces werkt enkele maanden door onder de grond. Afhankelijk van het formaat en de leeftijd van het wortelstelsel sterft de plant of neemt de groeikracht sterk af.

Vervolg

De geïnjecteerde plantresten blijven in de winter staan. Deze geïnjecteerde stengels sterven af en vormen geen verspreidingsrisico. Volgend jaar kijkt de gemeente hoe de behandeling is aangeslagen. Afhankelijk van het resultaat kijkt de gemeente hoe het vervolg zal zijn.

Proeflocaties

Op een aantal plaatsen in de stad voert de gemeente proeven uit met verschillende gifvrije technieken om Japanse duizendknoop te bestrijden. Doel is om in de toekomst de plant te beheersen zónder chemische bestrijdingsmiddelen. Een aantal voorbeelden van methodes zijn heetwater-behandelingen, frezen en het ontgraven van de wortels en hierbij handmatig opkomende plantjes rooien. De proeflocaties zijn op de kruising St. Andriesstraat-Stadring (weerszijden van de brug), naast het spoor in Birkhoven (open plek in het bos), op de Genestetlaan en op delen van de geluidswal in Nieuwland. Sommige planten blijven daarom staan. Dit is nodig ter controle van de proeven. Alle activiteiten in de proefvelden worden zorgvuldig uitgevoerd om verspreiding te voorkomen.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties