Renovatie stadhuis valt fors duurder uit

Foto: Google/Streetview

De gemeenteraad heeft de renovatie van het stadhuis begroot op 30 miljoen euro. Dat is 5,5 miljoen euro hoger dan in eerste instantie.

Volgens het gemeentebestuur vallen de renovatiekosten hoger uit, omdat er meer achterstallig onderhoud is dan vooraf is ingeschat. Daarnaast is er sprake van voortschrijdend inzicht, zoals de veranderende marktomstandigheden, het verwijderen van asbest en het toegankelijker maken van het stadhuis voor mensen met een beperking.

De renovatie moet leiden tot fors lagere energiekosten. Nu heeft het stadhuis nog energielabel G, dat moet A worden. Ook worden de vier dependances van de gemeente Amersfoort gesloten, waardoor de totale exploitatielasten omlaag gaan.

Volgens de gemeenteraad is het de doelstelling dat in 2020 het stadhuis is gerenoveerd.

Reacties