Tenminste 35% sociale huur bij nieuwbouwprojecten

Foto: De Alliantie

Bij alle nieuwe woningbouwontwikkelingen in Amersfoort moet minimaal 35% sociale huurwoningen worden gebouwd. Dit besluit heeft de Amersfoortse gemeenteraad genomen.

De gemeente neemt de komende jaren een grotere regierol in de sociale woningbouwopgave. Het doel is om ervoor te zorgen dat de wachttijd voor een beschikbare sociale huurwoning niet verder oploopt. De vraag naar sociale huurwoningen is op dit moment veel groter dan het aanbod en daar moet verandering in komen.

Wethouder Fleur Imming: “de vraag naar woningen – en met name sociale huurwoningen – is zo groot, dat we als gemeente moeten zoeken naar hoe wij vanuit onze rol kunnen bijdragen aan een oplossing. Het opleggen van de verplichting om bij ieder nieuw woningbouwproject ten minste 35% sociale huurwoningen te realiseren is een belangrijk voorbeeld hiervan. We zorgen er op deze manier voor dat het tekort aan beschikbare huurwoningen wordt aangepakt. In de komende tijd starten in Amersfoort verschillende nieuwe woningbouwprojecten waar ontwikkelaars deze norm of meer zelfs hanteren en dat is goed nieuws.”

De eis van 35% sociale huurwoningen geldt voor nieuwbouwprojecten met 12 of meer woningen waarbij de woningen een gezamenlijke oppervlakte hebben van ten minste 1.000 m² bvo.

Uitzondering
Mocht het op een locatie niet mogelijk zijn om 35% sociale huurwoningen te realiseren, dan kan het college bij uitzondering een vrijstelling verlenen voor een lager percentage sociale huurwoningen op die locatie. Ter compensatie moet er op een locatie in dezelfde wijk sociale huurwoningen te worden gebouwd dan wel op een andere manier aantoonbaar een bijdrage worden geleverd aan de doorstroming op de woningmarkt.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties