Geef uw mening over het geld van de gemeente

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Waar ging het geld van de gemeente Amersfoort vorig jaar naartoe en waaraan wordt het de komende jaren besteedt?

Dat staat in de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018-2021 met de kaders van de financiën. De kadernota vormt de basis voor de nieuwe begroting: het ‘huishoudboekje’ van Amersfoort. De gemeenteraad beslist binnenkort over de kadernota en wil graag weten wat ú vindt. Komt u uw mening geven of idee meegeven? Dat kan op dinsdagavond 30 mei in het stadhuis.

U kunt op twee momenten inspreken:

  1. Aan het einde van de expertrondes: door de raadsleden uitgenodigde experts geven van 19.00 tot 20.30 uur hun mening over twee onderwerpen: ‘Woningvoorraad Amersfoort’ en ‘Stenen versus activiteiten’. In deze expertrondes kunnen de raadsleden diepgaand op de thema’s ingaan. Meer informatie over de thema’s vindt u bij de agendapunten. U kunt aan het einde van het gesprek inspreken.
  2. Tijdens het algemene inspraakmoment: van 19.00 tot 20.30 uur kunt u uw mening geven over of een idee meegeven voor elk willekeurig onderwerp in de kadernota. U wordt dan geïnterviewd door de voorzitter van de vergadering. Dit interview duurt ongeveer twee minuten.

Jaarrekening en kadernota
U vindt de jaarrekening en kadernota bij de agendapunten (klik op het paperclipje om de stukken te zien). Dit is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. De raad kan dit voorstel wijzigen, mogelijk naar aanleiding van uw inbreng.

Aanmelden tot maandag 29 mei 12.00 uur
U kunt zich tot maandag 29 mei 12.00 uur aanmelden voor één of beide inspraakmomenten via e-mail: [email protected] of telefoonnummer: 033 – 469 43 79. Vermeld daarbij het onderwerp, uw naam, mailadres en telefoonnummer.

Vervolg
Op 20 juni zijn de algemene beschouwingen. De raadsleden bespreken dan hun moties (opdrachten aan het college) en amendementen (wijzigingen van de kadernota) met elkaar en het college. De raad beslist op 27 juni of de kadernota wordt vastgesteld, eventueel met wijzigingen (moties en amendementen). De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast zijn de vergaderingen op 20 en 27 juni live te volgen via internet. De agenda wordt twaalf dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd.

Meer informatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties