Gemeente verleent vergunning voor coffeeshop Snouckaertlaan 30

Foto: Publiek domein

De gemeente Amersfoort heeft een horeca-exploitatievergunning en gedoogverklaring verleend aan Roots BV om een coffeeshop te exploiteren in het pand aan de Snouckaertlaan 30.

De ondernemer voldoet aan alle voorwaarden die in januari 2016 zijn vastgesteld in het beleid voor de vestiging van een coffeeshop in Amersfoort. In een bewonersbijeenkomst op 22 mei a.s informeert de gemeente de buurt over de vergunning en stelt de ondernemer zich voor.

In de vergunning zijn aanvullende voorwaarden opgenomen die erop zijn gericht de exploitatie van de coffeeshop zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken met de ondernemer over cameratoezicht en een portier. Tijdens het overleg met de bewoners in de buurt is er ruimte om met elkaar nadere afspraken te maken als daar behoefte aan is.

Ook zal de ondernemer de buurt tijdens de bijeenkomst informeren over zijn plannen voor het pand; bijvoorbeeld over de invulling van het pand, het parkeren in de buurt, het toezicht en afspraken over communicatie met de omwonenden.

Beleid coffeeshops
De druk op de bestaande coffeeshops in Amersfoort is groot, omdat de vraag in Amersfoort groter is dan het aanbod. In het verleden waren er veel meer coffeeshops (13) dan de huidige drie. Om die reden is in januari 2016 nieuw beleid voor coffeeshops vastgesteld. Dit beleid maakt het mogelijk dat er maximaal zeven coffeeshops in Amersfoort gevestigd kunnen worden. In dit beleid is een aantal nadere criteria vastgesteld: een coffeeshop mag niet in een straat waar alleen gewoond wordt en waar geen andere bestemming is in de straat zoals bijvoorbeeld een horecabestemming. Een coffeeshop mag niet binnen 250 meter van een middelbare school en binnen 100 meter van een basisschool worden gevestigd. Er wordt een zogenoemd BIBOB-onderzoek gedaan naar de achtergrond van de ondernemer en het bedrijf en er wordt breed getoetst of de coffeeshop vanuit openbare orde, veiligheid en leefbaarheid mogelijk is. Pas als aan al de criteria en eisen is voldaan, wordt een vergunning en  gedoogverklaring verleend.

Reacties