Lintjesregen in gemeente Amersfoort

Foto: Kanselarij der Nederlandse Orde

Veertien Amersfoorters hebben tijdens de Algemene Gelegenheid op dinsdag 26 april 2017 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Het gaat om vijf vrouwen en negen mannen; negen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vijf personen als Ridder.

Jan van Ballegoijen (63 jaar)
De heer Van Ballegoijen (1954) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn grote inzet als vrijwilliger en voorzitter bij de Christelijke Korfbalvereniging MIA te Amersfoort en voor zijn bijdrage aan de korfbalsport in het algemeen. Vanaf 1998 tot heden was/is hij actief als trainer van de seniorenselectie, scheidsrechter, inkoper en lid van het onderhoudsteam. Ook nam hij de organisatie rondom het indelen van velden en zalen voor trainingen en wedstrijden en het maken van speelschema’s op zich. Daarnaast was hij coördinator accommodatiezaken. Hij heeft meerdere verbouwingen en aanpassingen begeleid en een veldverkleining gerealiseerd. Daarnaast draaide hij bardiensten en springt hij bij als invaller. In de periode 2004 tot 2013 was Van Ballegoijen voorzitter van MIA en maakte de vereniging een belangrijke groei door.

Bernard Wiardus Hopperus Buma (63 jaar)
De heer Hopperus Buma (1953) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gedurende zijn militaire loopbaan vervulde hij onder meer de functies van vicevoorzitter voor Vereniging Officieren Koninklijke Marechaussee, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, voorzitter van de Traditiecommissie Koninklijke Marechaussee en als lid van de Traditiecommissie Krijgsmacht. Hij is ‘dadelijk administrator’ van st.’ Het Tjallinga Weeshuis’ dat diverse jeugdprojecten financieel ondersteunt in binnen- en buitenland. Tevens is hij lid van de Lions Club Amersfoort en voorzitter van de stichting Vrienden Museum Koninklijke Marechaussee. Voor de Stichting ‘Het Evert Zoudenbalchhuis’ is hij regent en voorzitter. Hij is lid van het Kapittel Militaire Willems-Orde en is vicevoorzitter voor de Prins Bernhardstichting. Hij was bestuurslid en werd later voorzitter van de Nederlandse Zuid-Afrikaanse Vereniging en aansluitend lid van het bestuur van de nieuwe stichting “Zuid-Afrika Huis Nederland” (NZAV). Hij is lid van de commissie Politieklachten regio Midden-Nederland en maakt deel uit van de commissie van toezicht arrestantenzorg. Daarnaast is hij bestuurslid van de st. mr. W.W. Buma-Leen, die het beheer voert over de familiebegraafplaats in Weidum.

Op dit moment is de heer Hopperus Buma adviseur bij het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, docent bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR), plv. advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie te Amsterdam en plv. officier van Justitie in het ressort Midden Nederland.

drs. Simone Jeanet Kennedy-Doornbos (46 jaar)
Mevrouw Kennedy (1970) is benoemd tot lid de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1993 is zij actief voor de ChristenUnie (voorheen Gereformeerd Politiek Verbond), o.a. als bestuurslid van de GPV, afdeling Amsterdam (1993-1994), lid van het landelijk campagneteam (2003-2007) en bestuurslid van de CU, afdeling Amersfoort. Van 2004 tot 2011 was zij lid van de stuurgroep vrouwenorganisatie ‘Inclusief’ en lid van het curatorium van de Groen van Prinsterstichting, het wetenschappelijk instituut van de partij en lid van de commissie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen. Sinds 2003 is zij vrijwilligster bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ‘De Kandelaar’ te Amersfoort en sinds 2006 raadlid van de gemeente Amersfoort en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.
Sinds 2009 is zij vrijwilliger bij de Stichting Voedsel Focus Amersfoort, Stadsring 51 en sinds 2010 bij voetbalvereniging CJVV. Vanaf 2013 tot 2015 was zij medeoprichter en voorzitter van het Diaconaal Noodfonds Amersfoort en vanaf 2015 vrijwilligerscoördinator van de crisisnoodopvang voor vluchtelingen in Amersfoort. Daarnaast organiseerde zij de noodopvang in Apeldoorn, wierf vrijwilligers en was zij actief bij de bouw van de locatie.

Rose Marie Antoinette van Pagée – Reiche (68 jaar) en Hendrik van Pagée (68 jaar)
Mevrouw van Pagée – Reiche (1948) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Pagée (1948) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij waren ouderling bij de Volle Evangelie Gemeente Baarn en mede grafisch vormgever voor het landelijke tijdschrift Kracht van Omhoog van de Nederlandse pinksterbeweging. Ze zijn vrijwilliger bij de Volle Evangelie Gemeente Amersfoort en organiseerden wekelijkse jeugdavonden en enkele landelijke jeugd- en ontmoetingsdagen. Twee keer per jaar organiseerden zij een weekend voor jongeren. Als ouderling verleenden zij pastorale zorg, begeleidden zij mensen met trouwplannen en stonden zij gemeenteleden bij. Daarnaast preekte de heer Van Pagée in verschillende wijkgemeenten in het land en begeleidde mevrouw Van Pagée de zanggroep iedere zondag met de piano.

De heer en mevrouw Van Pagée zijn pleegouders bij de William Schrikker Groep te Amsterdam en bij de stichting Zonnehuizen voor negen pleegkinderen. Drie kinderen, waarvan één kind met een ernstig meervoudig handicap, namen zij op in hun gezin, naast hun drie eigen kinderen.

Mevrouw Van Pagée zette zich enkele jaren in als vrijwilligster/verzorgster voor ernstig en ongeneeslijke zieke kinderen in Kinderhospice De Glind te De Glind. Ook bij Amerpoort locatie De Hoenderberg, een woonhuis met mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking, is zij vrijwilligster.

De heer Van Pagée heeft sinds drie jaar de diagnose Alzheimer. Sindsdien is hij actief bij de St. Alzheimer Nederland als vrijwilliger/ voorlichter. Hij verzorgt lessen aan ROC studenten over Alzheimer en houdt wekelijks spreekuur bij het landelijk bureau. Daarnaast verzorgt hij lezingen op congressen en bijeenkomsten. In 2015 bood hij met een vertegenwoordiger van de stichting een petitie aan, aan de Tweede Kamer. Vorig jaar sprak hij voor het Europees Parlement. Ook in de media treedt hij op voor de stichting, zoals voor het programma Brandpunt van de KRO en bij een interview in het tijdschrift Margriet. Daarnaast schrijft hij diverse teksten over de belevingswereld en behoeften van mensen met dementie, waarmee hij patiënten steviger positioneert.

Gerardus Johannes Andreas Raven (62 jaar)
De heer Raven (1954) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is conservator van Museum Flehite. Naast zijn dagelijkse werk werft hij fondsen, is hij hoofdredacteur van het tijdschrift De Kroniek over historisch Amersfoort, organiseert hij extra activiteiten rondom tentoonstellingen en schrijft hij boeken over de stad. Daarnaast is hij vrijwilliger en pastoraal ouderling bij de Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen te Amersfoort. Van 2012 tot 2016 was hij lid van de Algemene Kerkenraad en tot op heden is hij scriba van de Classis van de regio Utrecht. Van 1995 tot 2016 was hij medeoprichter en vrijwilliger van de Historische Kring Hoogland. Hij is auteur van diverse artikelen en boeken over de historie van Hoogland en zijn bewoners en verzorgde het verenigingsblad.

Arendje Raven – van Duijvenbode ( 65 jaar)
Mevrouw Raven (1951) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was jarenlang telefoniste bij de stichting Pijn-Hoop, een stichting die hulp biedt aan mensen met chronische pijn. Bij de stichting Ravelijn, een stichting die vrijwilligers werft en toewijst aan mensen en organisaties, was zij wijkcoördinator, telefonist en gastvrouw. Voor de christelijk-maatschappelijke vrouwenvereniging Passage, afdeling Hoogland was zij secretaris, lid van de commissie Lief & Leed en gastvrouw. Zij was gastvrouw bij het Toon Hermans Huis Amersfoort. Voor de Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen te Amersfoort was zij pastoraal ouderling. Drie jaar was zij vrijwilligster bij het gemeentelijke informatie- en adviespunt Informatie033.

Dirk Christiaan Boer (70 jaar)
De heer Boer (1946) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was bestuurslid van ‘Klik’, een vaktijdschrift voor de verstandelijke gehandicaptenzorg. Bij de Atletiekvereniging Triathlon was hij eindredacteur van het wekelijkse clubblad en jeugdtrainer. Hij was bestuurslid van de stichting Raad Op Maat te Gouda, een stichting dat advies geeft aan o.a. zorginstellingen. Hij was bestuurlid van het district Noordwest en penningmeester van de afdeling ’t Gooi van Humanitas. Sinds 2008 is hij secretaris van de stichting Biblionef Nederland. De stichting geeft wereldwijd kinderen de kans om te lezen en zet kinderbibliotheken op.

Marrigje Lam-Vinke (69 jaar)
Mevrouw Lam-Vinke (1947) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ving kinderen op van zieke gemeenteleden en bezocht mensen met psychische problemen, ouderen en eenzamen. Bij de hervormde avondvrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’ was zij voorzitter en algemeen adjunct. Zij organiseerde Bijbelstudies en is op dit moment verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Van de hervormde ochtendvrouwenvere-niging ‘Manninne’’ is zij medeoprichter en was zij voorzitter. Zij is vrijwilliger seniorenvervoer en gastvrouw bij de zomeropenstellingen in de Sint Joriskerk.
Daarnaast was zij initiatiefnemer en medeorganisator van de Quilt-tentoonstelling in de Sint Joriskerk en restaureerde zij het textiel kunstwerk van Willem Schenk in de kerk. Zij was organisator van de Amersfoortse Bijbelquiz en vrijwilliger voor de stichting MarcUS4Life. Hiervoor maakte zij een quilt t.b.v. een veiling.

Arie Keijzer (65 jaar)
De heer Keijzer (1951) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1992 tot 2016 directeurbestuurder van Scholen in de Kunst en haar voorganger de Regionale Muziekschool Amersfoort met vestigingen in Amersfoort, Leusden en Soest. Hij heeft het muziekonderwijs en kunsteducatie doorontwikkeld en vernieuwd. Arie Keijzer was ondermeer lid van de programmaraad van de voormalige Nederlandse Onderwijs Televisie en lid van de Raad van Advies van het Utrechts Conservatorium. Tevens is hij bestuurslid van het Internationaal Musicschool Seminar IMS, een netwerk van leidinggevenden van muziekscholen en bredere kunstinstellingen in België, Duitsland, Luxemburg en Nederland ter bevordering van het muziekonderwijs.

Hij was tijdelijk directeur van het Stadsinformatiecentrum De Observant, voorzitter van de voormalige Regionale Programmaraad Eemland en voorzitter van de stichting Stadsring 51. Hij was secretaris en tot op heden adviseur van Cultuurconnectie, een brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Hij is lid van Arst4All, een organisatie die de kwaliteit en inhoud van kunsteducatie in Europa stimuleert en op de agenda zet. Daarnaast was hij bestuurslid van de voormalige stichting Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst en bestuurslid van Theatergroep Gajes.
Hij is projectmanager van het European Youth Music Festival en organisator van de dertiende editie van dit meerdaags festival, dat in 2018 in Sneek en omgeving zal plaatsvinden. Hieraan zullen ruim 7000 jonge muzikanten uit 23 Europese landen meedoen.

Jacob van de Bovenkamp (63 jaar)
De heer Van de Bovenkamp (1954) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was penningmeester/fondsenwerver en vanaf 2000 tot heden voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de stichting Vrienden van Hospice Dôme in Amersfoort. Hij was controller en organisator van evenementen bij het projectbureau bij stichting Amersfoort 750 (2006-2010). Vanaf 1997 tot heden is hij keeperstrainer bij CJVV te Amersfoort. Hij verzorgt belastingaangiftes voor kennissen en familie en verleent mantelzorg aan zijn echtgenote.

Theodora Gijsbertha van Beers (50 jaar)
Mevrouw Van Beers (1967) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is voorzitter van de stichting Dorpsfeest Hoogland, die in 1992 werd opgericht uit een samenvoeging van de stichting Paardensportdag Hoogland en Jong Hoogland. Zij is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur, stuurt tachtig commissieleden aan en is eindverantwoordelijk voor het evenement met ruim 900 vrijwilligers. Onder haar leiding is het evenement uitgegroeid tot een evenement van landelijke allure. Dorpsfeest Hoogland krijgt van de Amersfoortse inwoners het hoogste waarderingscijfer van alle evenementen in Amersfoort.

Naast het aansturen van de organisatie, steekt zij veel tijd in het betrekken van andere verenigingen bij het evenement en in het versterken van de verbinding tussen de onderlinge organisaties. Daarnaast is zij trekker van vele nieuwe projecten en maakt zij deel uit van het evenementenplatform Amersfoort. In 2011 nam zij het voortouw en diende zij namens zeventien Amersfoortse en Hooglandse evenementen het voorstel in bij de raad tot afwijzen van het besluit tot heffen van leges voor evenementen.

Zij is adviseur voor de Carnavalsstichting De Eemschuumers, Hoogland en voor de stichting Oranje Comité Hoogland. Daarnaast is zij vrijwilliger voor de Avondvierdaagse Hoogland en maakt zij deel uit van ‘Groos op Hoogland’.

Eduardus Henricus Maria Vosters (66 jaar)
De heer Vosters (1951) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voor de Nieuw-Apostolische Kerk te Amersfoort is hij sinds 1980 actief als onder andere gemeentelid, diaken en priester. Voor de stichting Corantijn verzamelt hij goederen voor hulpbehoevenden in Suriname.
Sinds 2000 verzamelde hij mensen om zich heen die het Heiligenbergerbeekdal ‘hersteld’ wilden zien, na het vertrek van Ziekenhuis Elisabeth. In 2003 richtte hij de stichting Heiligenbergerbeekdal te Amersfoort op en werd secretaris. Hij was de drijvende kracht achter talloze initiatieven ter ondersteuning van de stichting. Hij kwam met een Beekdalvisie voor een onbebouwd Elisabethterrein en herstel van het Heiligenberger-beekdal. Samen met de stichting Heiligenbergerbeekdal slaagde hij erin om de Amersfoortse gemeenteraad te overtuigen het Heiligenbergerbeekdal te herstellen als groene wig in het stedelijk gebied. De gemeente paste het bestemmingsplan voor het Beekdal aan. Sinds 2014 is de stichting actief in de realisatie van deze ecologische verbinding tussen Amersfoort en Leusden. Daarnaast was hij enkele jaren penningmeester van de Scoutingclub Impeesa.

Barend Wernsen (61 jaar)
De heer Wernsen (1955) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor de Muziekvereniging St. Caecilia te Hoogland was hij bestuurslid, penningmeester, vicevoorzitter en tot op heden voorzitter. Hij was vrijwilliger en hulpkoster bij de Protestantse Gemeente te Leusden. Van de kerkenraad van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort Noord, Wijkkerkenraad De Inham was hij voorzitter. Bij de Protestantse Gemeente Colmschate/Schalkhaar was hij voorzitter van de pastorale raad, scriba van de kerkenraad en kerkrentmeester. Hij was secretaris van de muziekvereniging Orpheus te Bathmen. Bij de protestantse gemeente Hoogland, wijkkerkenraad de Inham was hij lid van het college van Rentmeesters, voorzitter van de cantorij en projectleider Kerkbalans.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties