Gemeente Amersfoort besteedt extra geld aan armoedebestrijding kinderen

Foto: Pixabay.com

In Amersfoort groeien 3.700 kinderen op in een gezin met een laag inkomen. Dit mag geen belemmering zijn om mee te kunnen doen met andere kinderen. Dit is belangrijk voor hun ontwikkeling.

Er is extra geld beschikbaar voor de participatie van deze kinderen. Hoe vindt u dat de gemeente dit extra geld het beste kan besteden om alle kinderen dezelfde kansen te geven? Geef uw ideeën door aan de gemeente via www.amersfoort.nl/kansenvoorkinderen

Inventarisatie voor besteding extra geld
Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het kabinet jaarlijks €100 miljoen extra uittrekt voor armoedebestrijding onder kinderen in Nederland. Een deel hiervan, € 740.216,- per jaar, ontvangt de gemeente Amersfoort voor de participatie van kinderen uit arme gezinnen in de stad. Het is nu al mogelijk voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen om via het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds of Stichting Leergeld een vergoeding te krijgen voor sport- en muziekles of voor het meegaan op schoolreis. Maar met dit geld kan de gemeente Amersfoort iets extra’s doen. Daarom vraagt de gemeente aan kinderen, partners in de stad, en u om mee te denken waar het geld aan uit kan worden geven. De gemeenteraad besluit op basis van de inventarisatie vervolgens waar zij het geld aan gaat besteden.

Meer informatie over bestaande regelingen bij een laag inkomen vindt u op www.amersfoort.nl/regelingenlaaginkomen.

Reacties