Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt nog open tot 1 april

Foto: Publiek domein

Werkgevers en onderwijsinstellingen hebben nog drie weken de tijd om initiatieven aan te dragen voor een bijdrage uit het Toekomstfonds. Tot 1 april kunnen werkgevers en het onderwijs samenwerkingsprojecten indienen die de overgang van school naar werk bevorderen.

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan beter in Amersfoort. Dat vinden werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente. Daarom werken zij gezamenlijk aan vijf speerpunten om die verbinding te verbeteren. De gemeentelijke subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt sluit hierop aan. Er is in 2017 € 250.000,- beschikbaar voor samenwerkingsinitiatieven tussen onderwijsinstellingen en werkgevers. Het gaat om cofinanciering; de gemeente draagt maximaal 50% bij tot een maximumbedrag van € 35.000 per initiatief.

Het is de bedoeling dat er, door samen te werken, een betere match komt van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Jongeren krijgen scholing die meer op de praktijk aansluit en vergroten hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt. Bedrijven komen gemakkelijker aan geschikte arbeidskrachten en versterken hiermee hun groeikansen.

Meer informatie: Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties