Esther Lans benoemd tot griffier gemeenteraad Amersfoort

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Esther Lans is op 7 maart 2017 benoemd als griffier van de gemeenteraad van Amersfoort. Ze volgt per 1 april 2017 waarnemend griffier Marlies Bongers op.

Momenteel werkt Esther Lans (49) als adviseur strategie bij de gemeente Amersfoort. Daarvoor werkte ze voor Amersfoort als bestuursadviseur communicatie/woordvoerder college en vervulde ze diverse functies bij de gemeente Amsterdam.

Esther Lans woont in Amersfoort met haar man en drie zoons. Ze heeft haar hart verloren aan het openbaar bestuur en werkt het liefst op het kruispunt van politiek, bestuur, maatschappij en organisatie.

Lans volgt Marlies Bongers op, die de griffiersfunctie sinds juli 2015 waarnam. Nadat de gemeenteraad de vorige griffier Will van der Vlies per 1 november 2016 eervol ontslag verleende, was de functie van griffier vacant. Op 20 december 2016 is de procedure voor de werving door de gemeenteraad vastgesteld en is ingestemd met de samenstelling van de selectie- en adviescommissie en de inhuur van een werving- en selectiebureau. De selectie- en adviescommissie hebben op basis van het wervingsprofiel gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Na de gesprekken heeft de selectiecommissie Esther Lans voorgedragen als griffier van de gemeenteraad van Amersfoort. Zij brengt de kennis en ervaring mee om de functie in korte tijd een juiste invulling te kunnen geven. De adviescommissie steunde de voordracht. De raad stemde op 7 maart 2017 in met de benoeming.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties