Iemand machtigen om namens u te stemmen?

Foto: gemeente Amersfoort

Alle stemgerechtigden in Amersfoort hebben inmiddels hun stempas in huis voor de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 15 maart. Met deze stempas én uw legitimatiebewijs kunt u uw stem uitbrengen. Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

U kunt iedere stemgerechtigde uit Amersfoort tot op de dag van de verkiezingen machtigen om uw stem uit te brengen. Vul hiervoor op de achterkant van uw stempas de naam in van degene die voor u gaat stemmen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Let op: dubbel legitimeren
Iedereen die gaat stemmen, moet zijn stempas plus een legitimatiebewijs meenemen naar het stembureau. Als u iemand machtigt, moet de gemachtigde naast zijn eigen legitimatiebewijs ook een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen. Beide legitimatiebewijzen mogen niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Schriftelijk machtigen
Wilt u iemand machtigen die buiten Amersfoort woont of bent u niet in de gelegenheid om uw stempas over te dragen, dan moet u uiterlijk vrijdag 10 maart een schriftelijk verzoek indienen. U kunt het formulier downloaden op www.amersfoort.nl/verkiezingen. Of u haalt bij de afdeling Burgerzaken in het stadhuis hiervoor een gratis formulier op. U hoeft geen afspraak te maken.

Meer weten?
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Of wilt u weten of stembureaus goed toegankelijk zijn voor minder validen? Dat alles en meer vindt u op www.amersfoort.nl/verkiezingen.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties