Nieuwe aanbestedingen specialistische jeugdhulp en Wmo

Foto: Pixabay.com

De gemeenten in de regio Amersfoort zijn van plan om in 2017 de zorgpakketten voor specialistische jeugdhulp en Wmo opnieuw aan te besteden. Op 23 maart wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor zorgaanbieders om hier meer over te vertellen. De bijeenkomst is van 14.30-16.00 uur bij Connexion Point in Amersfoort.

De nieuwe aanbesteding van specialistische jeugdhulp en Wmo moet nieuwe contracten opleveren per 1 januari 2019 of eerder. Op dit moment werken de betrokken gemeenten aan de voorbereiding en de besluitvorming. Het betreft de zorgpakketten voor specialistische jeugdhulp en Wmo, met een aantal uitzonderingen zoals Dagactiviteiten, Beschermd wonen, Logeren/ respijtzorg en Wmo hulpmiddelen.

De gemeente Amersfoort verwacht grote interesse voor deze bijeenkomst en daarom is vooraf aanmelden noodzakelijk. Per organisatie kan één persoon aanwezig zijn. Aanmelden kan via [email protected] tot uiterlijk 10 maart 2017.

Op dezelfde dag (23 maart) is er een aparte avondbijeenkomst voor cliënt- en adviesraden van 19.00 – 20.30 uur. Aanmelden daarvoor kan tot 10 maart via [email protected].

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties