Werkzaamheden straten Vermeer-/Leusderkwartier gestart

Foto: Pixabay.com

Het voorbereidend werk aan verschillende straten in het Leusderkwartier zijn gestart. Bij de herinrichting wordt onder andere de riolering vervangen. Omdat de boomwortels van de huidige bomen hierdoor te veel beschadigd raken, komen er nieuwe bomen. De bomen die er nu staan, worden sinds half februari 2017 gekapt.

De Woestijgerweg, Everard Meysterweg, Laurens Costerplein, Daltonstraat en delen van de Van Campenstraat krijgen een nieuwe inrichting. Ook de Fahrenheitstraat wordt aangepakt als aanvulling op de verbouwing van de Bilalschool. Aan de plannen hebben gemeente en bewonersgroepen samen gewerkt. Juli 2016 stemde de gemeenteraad in met het ontwerp. De straten worden opnieuw ingericht met oog voor verkeersveiligheid (voor fietsers en voetgangers), parkeren en groen. Er komt bovendien een gescheiden rioolsysteem en het wegdek wordt vervangen.Werk aan straten Vermeer-/Leusderkwartier start met bomenkap

Nieuwe bomen
In het ontwerp van de straten zijn nieuwe bomen opgenomen. In de Everard Meysterweg en de Daltonstraat komen Japanse notenbomen. Dit naar de voorkeur van de bewoners van deze straten. In de Woestijgerweg koos de participatiegroep op het zuidelijk deel voor de haagbeuk en in het noordelijk deel voor een combinatie van haagbeuk, krentenboom en hazelaar.

Start
Het werk ter voorbereiding van deze herinrichting start nu. Vanaf half februari tot en met medio maart kapt de aannemer alle bomen aan de Woestijgerweg (met uitzondering van de monumentale beuk), Everard Meysterweg, Daltonstraat en in de groenstrook rondom de Bilalschool aan de Fahrenheitstraat. De aanleg van een nieuw rioolstelsel zou zo veel schade toebrengen aan de bestaande bomen dat ervoor is gekozen alle bomen te vervangen. De kapvergunningen zijn inmiddels verleend. De bomen worden op circa 1 meter boven de grond afgezaagd. Het verwijderen van de stronken gebeurt later tijdens de rioolwerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet. Ook wordt verkeer omgeleid.

Planning
De gemeente verwacht vóór de zomer 2017 definitief opdracht te verstrekken voor de herinrichting. Dan wordt een inloopavond georganiseerd, waar ook de aannemer aanwezig zal zijn. Na de zomer worden kabels, gas- en waterleidingen vervangen en volgt de vervanging van het rioolstelsel en de herinrichting van de straten.

Meer informatie
Meer weten? Kijk op www.amersfoort.nl/vermeerleusder.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties