Aanvragen incidentele subsidies cultuur en media

Foto: Pixabay.com

Wilt u een theatervoorstelling maken of een klassiek concert realiseren, een film maken of een journalistieke productie, en ontbreekt het u aan geld? Vraag dan uiterlijk 31 maart 2017 subsidie aan voor projecten in het tweede halfjaar van 2017.

Cultuur Kimaat en Media
De incidentele subsidies Cultureel Klimaat en Media zijn bedoeld voor activiteiten op het gebied van podiumkunst en media/journalistiek. Instellingen en organisaties op het gebied van de podiumkunst en media kunnen hiervoor in aanmerking komen. Het gaat om projecten van professionals. Media-aanvragen moeten bijdragen aan de versterking en vernieuwing van het lokale mediaaanbod en/of de lokale journalistiek in Amersfoort.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2017. De gemeente draagt voor maximaal 50 procent bij aan de subsidiabele kosten van de activiteit, met een maximum van € 7.500,-. De Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen. De adviesgroep toetst de aanvragen op basis van verschillende criteria. Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op www.amersfoort.nl/ subsidies.

Plan en mondelinge toelichting
De aanvraag bestaat uit het indienen van een kort projectplan (maximaal één A4) en het presenteren van uw idee aan de BACK. In mei worden hiervoor avonden ingepland. Iedere aanvrager krijgt 15 minuten tijd voor een presentatie van maximaal 5 minuten en het beantwoorden van vragen.

Amateurkunst
Amateurkunstverenigingen kunnen incidentele subsidie aanvragen via Scholen in de Kunst. Scholen in de Kunst ondersteunt amateurkunstverenigingen en voert ook de structurele en de incidentele subsidieregeling voor amateurkunst uit. Aanvragen voor activiteiten die tussen 1 juli en 31 december 2017 plaatsvinden, moeten ook vóór 1 april 2017 binnen zijn. Meer informatie  op www.scholenindekunst.nl (amateurkunst).

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties