Nu ook hazen en konijnen al in voortbestaan bedreigd

Foto: Pixabay

Maar liefst elf van de zestien soorten op de herziene Rode Lijst van Nederlandse zoogdieren die vandaag is gepubliceerd zijn boerenlanddieren: haas, konijn, hamster, hazel-, eikel- en veldspitsmuis, wezel, hermelijn, bunzing, ingekorven vleermuis en laatvlieger. Dat meldt Nature Today.

Dat nu zelfs algemene soorten bedreigd raken wordt ‘zeer alarmerend’ genoemd. De aantallen konijnen en hazen zijn sinds 1950 met 60 tot 70 procent geslonken. Ook met algemene soorten als de egel en de eekhoorn gaat het niet goed. Die zijn met respectievelijk 50 en 34 procent achteruit gegaan in de afgelopen tien jaar. Positief nieuws is dat de Rode Lijst met bedreigde zoogdieren sinds de laatste actualisatie in 2009 iets korter is geworden.

Transitie nodig

‘Veelzeggend is dat alle soorten die een nieuwe of zwaardere Rode Lijst-status hebben gekregen soorten zijn van het boerenland: haas, bunzing en hermelijn,’ schrijft het blad. De meest bedreigde soorten zijn de eikelmuis, de hamster en de hazelmuis, die dankzij beschermingsmaatregelen nog net weten te overleven maar waar geen verbetering zien is. ‘Voor herstel van deze soorten zijn meer inspanningen nodig. Een transitie in het agrarisch gebied is noodzakelijk.’

Otter een succesverhaal

Het gaat beter met een aantal zeezoogdieren en de wat grotere zoogdieren. De bruinvis en de gewone en grijze zeehond zijn van de lijst gehaald en ook de otter, bever en boommarter hebben inmiddels gezonde populaties. Dat is wat de otter betreft heel bijzonder, omdat dat dier op de vorige Rode Lijst nog te boek stond als verdwenen uit Nederland. Dankzij een geslaagde herintroductie is de soort nu weer bijna duurzaam aanwezig in ons land. De vooruitgang van deze soorten betekent dat de Rode Lijst van 44 naar 32 procent van de voor de lijst bekeken soorten is gegaan. De Rode Lijst wordt sinds 1994 gemaakt.

Bron: Rijksoverheid

Reacties