Extra vergadering gemeenteraad op 5 november

De raadsleden van de gemeente Amersfoort komen donderdagavond 5 november 2020 bij elkaar voor een extra De Rondevergadering over Zangvogelweg 140. Deze vergadering is digitaal en alleen te volgen via https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live. Lees hier de agenda.

De vergadering is een initiatief van de fracties Amersfoort 2014, Lijst Sanders, SP en Lijst Molenkamp, naar aanleiding van een e-mail van Bezorgd Liendert. De organisatie heeft een zienswijze (officiële reactie) ingediend op het bestemmingsplan. De fracties willen met Bezorgd Liendert en het college in gesprek over de beantwoording van de zienswijze door het college. Daarnaast willen de fracties in gesprek over het betrekken van de omgeving bij het maken van een omgevingsanalyse. Een motie over het maken van een omgevingsanalyse met voors en tegens bij projecten van ‘inbreiding’ werd op 30 juni 2020 aangenomen.

Nieuwbouwplan

Er ligt een nieuwbouwplan voor twee gebouwen met daarin 165 woningen, met een hoogte van 23 en 60 meter. Het ontwerpbestemmingsplan Zangvogelweg 140 heeft ter inzage gelegen. Vier thema’s die in bijna alle zienswijzen terugkomen gaan over de hoogte (en gevolgen daarvan) van het hoogste gebouw, het parkeren, de verkeersafwikkeling en –veiligheid en de participatie.

De extra De Ronde vindt plaats van 19.00-20.30 uur en behandelt Zangvogelweg 140. Dit is een rondetafelgesprek, er is geen inspraak mogelijk. Vertegenwoordigers van Bezorgd Liendert en omwonenden zijn bij dit rondetafelgesprek uitgenodigd.

Gewijzigd starttijdstip Het Besluit op 3 november

De raadsvergadering Het Besluit zal, in tegenstelling tot wat eerder in De Stad Amersfoort en op de site amersfoort.raadsinformatie.nl heeft gestaan, om 19.00 uur starten. Het eerste half uur zal in het teken staan van enkele benoemingen. Om 19.45 uur start de behandeling van de begroting 2021-2024. U vindt de agenda via deze link.

Reacties