Amersfoort opent subsidieregeling groen dak voor particulieren

Foto: Gemeente Amersfoort

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw of garage willen vergroenen kunnen hiervoor een subsidie krijgen van maximaal €900,- per adres (inclusief BTW). De gemeente Amersfoort stelt hiervoor in totaal €40.000,- beschikbaar.

De subsidieregeling is een proef bedoeld om particuliere huiseigenaren te stimuleren hun woonomgeving te vergroenen en zo bij te dragen aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering. De subsidie kan worden aangevraagd tussen 2 maart en 2 augustus 2020 op www.amersfoort.nl/groendak.

Groene daken zien er niet alleen leuk uit, ze bieden ook voordelen. Ze houden water vast, zuiveren de lucht, besparen energie, zorgen voor verkoeling, verminderen geluidsoverlast en brengen planten, dieren en insecten terug in onze stad.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een particuliere huiseigenaar kan eenmalig een aanvraag indienen. Alleen oppervlakten groter dan 5 m2 komen in aanmerking. Het groene dak moet een minimale substraatdikte van 40 mm hebben en direct na aanleg functioneren als een groen dak. De financiële bijdrage is alleen van toepassing op het vergroeningsmateriaal; niet op bijvoorbeeld advieskosten, inspectie en installatie. Bovendien beschikt de eigenaar voor de aanleg van het groene dak over de eventueel noodzakelijke vergunningen.

Lezing

Inwoners die meer willen weten over groene daken zijn op donderdag 19 maart om 19.30 uur welkom in Het Groene Huis aan de Schothorsterlaan 21 bij een lezing over dit onderwerp. Verschillende leveranciers laten zien wat er mogelijk is en een bewonersgroep deelt haar ervaringen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op https://amersfoortduurzaam.nl/.

Hoger rendement zonnepanelen

Voor inwoners die de aanleg van zonnepanelen overwegen kan de combinatie met een groen dak een extra voordeel bieden. Omdat het dak minder snel afkoelt en minder warm wordt door het groen, is het rendement van zonnepanelen die op een groen dak staan hoger. Met het juiste dak en de juiste ligging op de zon gaan groene daken en zonnepanelen prima samen. Inwoners die de combinatie overwegen kunnen zich hierover laten adviseren bij het lokale energieloket via www.duurzaambouwloket.nl.

Amersfoort duurzame stad

Amersfoort werkt aan een CO2neutrale en klimaatbestendige stad met zo min mogelijk afval. Een stad waarin we samen zorgen voor meer groen om hitte en wateroverlast door een veranderend klimaat op te vangen.

Reacties