Kwetsbare kinderen uit Amersfoort naar Efteling

Foto: Hans Verleur

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om ruim 100.000 kwetsbare kinderen die wonen in een gezin waar minimaal één ouder en één kind langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen (bron: richtlijnenjeugdhulp.nl).

Kinderen in deze gezinnen zijn veelal  ingesloten door een veelvoud van problemen zoals schulden, psychische problemen, verslavingen en onvermogen van ouders. Stichting Het Vergeten Kind richt zich op de kinderen uit deze gezinnen en organiseert het hele jaar door activiteiten, zodat deze kwetsbare kinderen weer even gewoon kind kunnen zijn.

Op zaterdag 21 december organiseert stichting Het Vergeten Kind een hartverwarmende ‘Heppie Wintertour’-dag voor 1.500 kwetsbare kinderen en 1.000 volwassenen (ouders, pleegouders, opvoeders) in de Winter Efteling. Burgemeesters en wethouders van 34 gemeenten gaan die dag samen met kwetsbare gezinnen uit hun gemeente op stap om hen een onvergetelijke dag te bezorgen.

Verbindende inspiratiesessie

Burgemeesters en wethouders gaan mee om de gezinnen te vergezellen, én om zelf meer te weten te komen over de problematiek. Tijdens deze dag organiseert Het Vergeten Kind een inhoudelijk programma voor hen, waarin wordt stilgestaan bij het belang van een uitje zoals deze, het belang van stabiliteit en veiligheid voor kwetsbare kinderen en waarom de gemeenten hier een sleutelrol in spelen.

Margot Ende, directeur bij Het Vergeten Kind: “Met deze activiteit willen we de kinderen en hun opvoeders trakteren op een geheel verzorgde en onbezorgde dag in de Efteling. Het positieve gevoel van zorgeloosheid werkt door in de beleving van het kind met fijne herinneringen aan deze dag. Het is daarnaast prachtig dat maar liefst 34 Nederlandse gemeenten met hun burgemeesters en wethouders bij ons inhoudelijke programma aanwezig zullen zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de problematiek van kinderen in kwetsbare gezinnen.

Reacties