Versterking Maatpolderkade opgeleverd

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

De versterking van de Maatpolderkade langs de Westoever van de Eem is gereed. De kade is verhoogd, verlegd en aangepast om te voldoen aan de provinciale veiligheidseisen. Het voltooien van de versterking van de Maatpolderkade is een mijlpaal voor het waterschap omdat hiermee alle regionale waterkeringen binnen het beheergebied aan de regionale veiligheidsnormen voldoen. Hiermee is Waterschap Vallei en Veluwe een van de eerste waterschappen waarvan alle regionale keringen in het werkgebied op orde zijn.

De provincies Utrecht en Gelderland zijn de toezichthouder van het waterschap. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot (Provincie Utrecht): “Het is goed nieuws dat de werkzaamheden succesvol zijn afgerond. De dijken zorgen voor een veilige woonomgeving van onze inwoners. Gelijktijdig zijn het gebieden waar wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur.”

Regionale keringen op orde

In 2009 hebben de provincies regionale keringen aangewezen en bepaald aan welke veiligheidsnormen deze regionale keringen moeten voldoen. Dit naar aanleiding van de dijkdoorbraak in Wilnis in 2006. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft de regionale waterkeringen getoetst en een verbeterprogramma opgesteld. De kades langs de Eem, de Laak en een stuk langs het Apeldoorns Kanaal zijn verbeterd. Ook zijn beheermaatregelen uitgevoerd aan de Slaperdijk bij Veenendaal.  In totaal is er vanaf 2010 tot nu 10 miljoen Euro geïnvesteerd door Waterschap Vallei en Veluwe om circa 30 km van de in totaal 47 km regionale keringen te verbeteren.  De aandacht gaat nu uit naar het dagelijks beheer van de waterkeringen. Uiterlijk in  2024 moeten de regionale waterkeringen opnieuw zijn getoetst.

Over de Maatpolderkade

De Maatpolderkade is een regionale waterkering langs de Westoever van de Eem. Met de versterking zijn zwakke plekken, mede veroorzaakt door de venige ondergrond, aangepakt. De kade is op plekken verhoogd, verlegd of verbreed. Daarbij is onder andere 35000 kuub klei gebruikt. Het werk startte op 1 maart 2019, lag tijdelijk stil tijdens het broedseizoen om de natuur niet te verstoren en is 1 november afgerond.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe