Aan de slag met wc-stickers en waterdoorlatende tegels

Waterdoorlatende tegels
Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Woensdag 2 oktober onthulden Waterschap Vallei en Veluwe en Vitens aan de Raad van Kinderen van Basisschool Op de Berg in Amersfoort de uitwerkingen van twee van de vijf gegeven adviezen:  waterbesparende wc-stickers en waterdoorlatende tegels. De adviezen geven antwoord op de vraag die beide organisaties dit jaar aan de Raad van Kinderen stelden: ‘Hoe kunnen het waterschap en Vitens samenwerken met inwoners en andere partijen om voldoende schoon water in de bodem te houden?’

Starten met twee van de vijf

Waterschap Vallei en Veluwe en Vitens zijn enthousiast over alle vijf de adviezen van de Raad van Kinderen. Sommige ideeën zijn op de korte termijn te realiseren, anderen nemen iets meer tijd in beslag. Dat is dan ook de reden dat beide organisaties starten met twee adviezen: het uitgeven van de waterbesparende wc-stickers en het stimuleren van de waterdoorlatende tegels ofwel waterpasserende stenen.

De overige drie ideeën, de aquaparty, het inzetten van een vlogger en de spaaractie, worden door beide organisaties nog verder onderzocht. ‘Wij zijn als Vitens in ieder geval blij met de adviezen van de kinderen en de samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe. Het is ontzettend belangrijk dat we zuinig omgaan met ons drinkwater en dat we zorgen voor voldoende schoon water in de bodem’, aldus Jelle Hanema, directievoorzitter van Vitens.

Wc-stickers

De wc-stickers zijn bedoeld om het waterverbruik terug te dringen en daarmee drinkwater te besparen. Door deze stickers op de spoelknoppen te plakken ziet men duidelijk wat de 3 en de 6 liter knop is. Door drinkwaterbesparing houden we  meer over als drinkwater maar ook blijft er voldoende zoetwater in de bodem voor gewassen, dieren en natuur. Daarnaast kan de rioolwaterzuivering efficiënter zuiveren, aangezien er minder schoon water mee wordt gespoeld.

De wc-stickers worden op termijn op grotere schaal verspreid, onder andere via bestaande lespakketten aan scholen en kunnen worden gedownload via de website van Waterschap Vallei en Veluwe.

Frans ter Maten, heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe: ‘In ons waterschapshuis en het hoofdkantoor van Vitens pronken de wc-stickers al op het toilet. En de eerste waterpasserende stenen werden vandaag onthuld op het schoolplein van de Raad van Kinderen. We zijn erg enthousiast over dit eerste resultaat!

Waterdoorlatende stenen

Waterdoorlatende stenen zorgen ervoor dat het regenwater de grond in kan, waardoor het water in de bodem wordt aangevuld en wateroverlast wordt voorkomen. Door water in de bodem op te slaan kunnen we periodes van droogte zoals in de zomer van 2018 en 2019 beter aan. Daarnaast gaat  Waterschap Vallei en Veluwe  waterdoorlatende tegels waar mogelijk op hun eigen terreinen toepassen en stimuleren ze anderen, zoals bijvoorbeeld gemeenten en scholen, deze tegels ook te gebruiken op locaties waar verharding vereist is.

Waterschap Vallei en Veluwe en Vitens stimuleren partners en inwoners al langer om hun tuinen te vergroenen (‘tegels eruit, groen erin’), deze waterdoorlatende tegels kunnen een alternatief zijn voor locaties waar verharding wel gewenst is, zoals onder andere op delen van schoolpleinen of parkeerplaatsen.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe