BOVI2050 genomineerd voor Aandeslag-trofee 2019

Nominatie voor de Aandeslag-trofee
Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

De BOVI2050 van Waterschap Vallei en Veluwe is genomineerd voor de Aandeslag-trofee 2019. Arjan Nijenhuis van het ministerie van Binnenlandse zaken en lid van de programmaraad van het programma ‘Aan de slag met de omgevingswet’ maakte maandag 2 september de nominatie bekend tijdens een bezoek aan dijkgraaf Tanja Klip-Martin en het projectteam van de BOVI.

Juryoordeel

De jury prijst het waterschap op de onderdelen: bijzondere aanpak, samenwerking en  maatschappelijke opgave. “De Omgevingsthema’s die centraal stonden in het participatietraject waren: waardevolle leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Thema’s waarin water zeker een rol speelt, maar die breder zijn. Waterschap Vallei en Veluwe heeft door water te verbinden aan deze opgaven en een brede dialoog te organiseren, bijgedragen aan het besef onder partners van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid  én van het belang van een integrale, gebiedsspecifieke aanpak van deze thema’s.”

18 November 2019 winnaar bekend

Er waren dit jaar 29 inzendingen voor de trofee. Hiervan zijn er 5 inspirerende projecten genomineerd, en de BOVI2050 is er daar één van. Komende twee weken worden de andere 4 nominaties bekend gemaakt. Op 18 november reikt minister Ollongren de Aandeslag-trofee 2019 uit op de bestuurdersbijeenkomst als onderdeel van het praktijkfestival in Amersfoort. De prijs zal gaan naar die nominatie met de meeste stemmen. Vanaf 25 september kan iedereen stemmen.

Over de BOVI2050

Waterschap Vallei en Veluwe heeft als eerste in Nederland een Blauwe Omgevingsvisie opgesteld. Met deze BOVI2050 zet Waterschap Vallei en Veluwe op nieuwe wijze koers naar een duurzame en waterinclusieve leefomgeving. Het waterschap is, in tegenstelling tot rijk, provincie en gemeenten, niet verplicht een omgevingsvisie op te stellen. Toch heeft het waterschap het gedaan omdat zij het belangrijk vindt om een stip op de horizon te zetten voor het werkgebied en daarbij aan te sluiten bij en input te geven voor de omgevingsvisies van de partners.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe