Zes partijen praten verder tijdens de formatiefase

Provinciehuis
Foto: Provincie Utrecht

Informateur Bram van Ojik gaat met zes partijen verder om tafel om te verkennen welke partijen mogelijk deel kunnen uitmaken van een nieuwe coalitie.

Dit is de vervolgstap die Van Ojik zet op basis van de gesprekken die hij de afgelopen weken met alle dertien partijen uit Provinciale Staten van Utrecht heeft gevoerd. GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie gaven tijdens die gesprekken aan bereid te zijn om te praten over deelname aan een coalitie. De andere partijen blijven betrokken bij de totstandkoming van een toekomstig coalitieakkoord.

Bram van Ojik is, op initiatief van GroenLinks, op 22 maart als informateur aan de slag gegaan. Hij is bezig met een brede verkenning, onder de politieke partijen die in Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn, naar de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. Dit gebeurt op basis van zowel inhoud, onderlinge relaties als proces. Hiermee willen Provinciale Staten in beeld krijgen wat partijen bindt en waar een gemeenschappelijke basis ligt, maar ook waar spanning zit.

Na afronding van deze verkenning zal de informateur met een openbare rapportage zijn bevindingen, conclusies en een advies voor het vervolg aan Provinciale Staten uitbrengen. Het streven is om dit proces uiterlijk 12 april met de openbare bespreking van zijn rapportage af te ronden.

Bron: provincie Utrecht

Reacties