Utrechtse Statenleden geïnstalleerd

Utrechtse Statenleden geïnstalleerd
Foto: Provincie Utrecht

De vorige week gekozen leden van Provinciale Staten van Utrecht zijn tijdens de eerste officiële vergadering geïnstalleerd door de commissaris van de Koning. Zij vormen de komende vier jaar het Utrechts parlement en besturen de provincie.

De eed of belofte werd door 48 van de 49 Statenleden afgelegd. De nummer twee van de ChristenUnie, Henriëtte Rikkoert, wordt tijdens de eerstvolgende vergadering beëdigd. Zij was vanavond afwezig in verband met verblijf in het buitenland.

Hans Oosters, de commissaris van de Koning, wees de kersvers benoemde Statenleden op hun mooie en belangrijke taak om op provinciaal niveau de belangen te behartigen en te verdedigen van inwoners, instellingen, gemeenten en bedrijven.

Nieuwe periode

De nieuwe Statenperiode 2019-2023 gaat met deze installatie van start. Op 15 mei vinden de eerste commissievergaderingen plaats. Op 27 mei staat de leden van Provinciale Staten een bijzondere taak te wachten. Dan mogen zij samen met de Statenleden uit alle andere provincies de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal kiezen.

Reacties