Definitieve uitslag verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe bekend

De definitieve uitslag van Waterschap Vallei en Veluwe is bekend. VVD en 50Plus wonnen een zetel ten opzichte van de vorige bestuursperiode. PvdA en SGP leverde een zetel in.

Dit maakte het centraal stembureau van het waterschap bekend bij het vaststellen van de definitieve verkiezingsuitslag op maandag 25 maart. De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe was hoger dan het landelijk gemiddelde, resp. 58,3 procent vs 50.5 procent.

20 procent vrouw

Tevens zijn zes algemeen bestuursleden van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw. Vijf vrouwen zijn gekozen en één daarvan wordt geïnstalleerd op één van de zogenoemde ‘geborgde zetels’. Hiermee is 20 procent van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin, voorzitter van het stembureau: “Een bestuur met een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw is van belang. We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg.’

Definitieve uitslag

De officieel door het centraal stembureau vastgestelde uitslag na het tellen van de stemmen per kandidaat, blijft qua zetelverdeling gelijk aan de eerder bekend gemaakte voorlopige uitslag. Op donderdag 28 maart worden de nieuw gekozen bestuursleden in een openbare vergadering geïnstalleerd. De definitieve uitslag is als volgt:

  • VVD  – 4
  • CDA – 3
  • ChristenUnie – 3
  • Water Natuurlijk -3
  • Partij van de Arbeid (PvdA)  2
  • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) – 2
  • Lokaal Waterbeheer -2
  • AWP niet politiek wel deskundig –  2
  • 50Plus – 2
  • Verenigde Senioren Partij – 0

Volledige uitslag

De volledige uitslag is te lezen op de website van Waterschap Vallei en Veluwe: www.vallei-veluwe.nl/verkiezingen  of via deze link: https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/24767/pv22-2_-_definitieve_uitkomsten_wsvv_2019.pdf

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart kozen inwoners het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe aan de hand van de waterschapsverkiezingen. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe neemt beslissingen over de wateronderwerpen in de woonomgeving. Het waterschap zorgt voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Dat doet zij onder meer door rioolwater te zuiveren, het (grond)waterpeil te beheren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Het waterschap doet dit kijkend door een hedendaagse bril, zodat ook grote thema’s als energietransitie, klimaat en circulariteit een vertaling krijgen in het werk. Hoe zwaar die thema’s wegen en waar het waterschap in moet investeren qua kennis en geld bepaalt het algemeen bestuur.

Nederland kent in totaal 21 waterschappen. Het gebied van een waterschap kenmerkt zich door watersysteemgrenzen. Zo ligt het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren.

Reacties