Aftrap voor eerste van zeven snelfietsroutes in de provincie Utrecht

Foto: Provincie Utrecht

De provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort hebben op woensdagmiddag 13 maart het startsein gegeven voor de realisatie van de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort. Dat deden ze door elk hun schakel in een grotere ketting te koppelen. Dat symboliseert hoe bestaande stukken fietspad aan elkaar worden geknoopt, verbreed en uitgebreid, tot één snelfietsroute.

De vijf verantwoordelijke bestuurders zaten bij deze bijeenkomst allemaal op een ander type fiets. Al fietsend op een rollerbank spraken gedeputeerde Dennis Straat van de provincie en de wethouders Lot van Hooijdonk van Utrecht, André Landwehr van De Bilt, Wouter Catsburg van Zeist, Nermina Kundic van Soest en Hans Buijtelaar van Amersfoort hun steun uit voor deze ‘kettingreactie’ bij de nieuwe snelfietsroute Utrecht-Amersfoort. Dat is de eerste van zeven snelfietsroutes in de provincie.

Gedeputeerde Dennis Straat: “We hebben samen al veel voorbereidend werk gedaan door een aantrekkelijk, veilig fietspad tussen Utrecht en Amersfoort over de geboortegrond van De Stijl beweging aan te leggen. We spreken vandaag met elkaar de intentie uit om dat Stijlfietspad tot de eerste, volwaardige snelfietsroute van de provincie uit te breiden. Tegelijkertijd maken we ook een start met het realiseren van nog zes andere snelfietsroutes. Die zullen het fietsen aantrekkelijker maken, ook voor het woon-werkverkeer. Dat draagt bij aan een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke provincie.”

Zeven snelfietsroutes

De route Utrecht-Amersfoort is de eerste snelfietsroute in de provincie Utrecht waarmee de betrokken gemeenten en de provincie aan de slag gaan. Nog zes andere snelfietsroutes staan in de steigers. Het gaat om de routes Utrecht-Veenendaal, Utrecht-IJsselstein, Utrecht-Woerden, Amersfoort-Bunschoten/Spakenburg, Amersfoort-Hilversum en Amersfoort-Veenendaal.

Kettingreactie

Voor het realiseren van de nieuwe snelfietsroutes zijn veel partijen nodig. Gemeenten, grondeigenaren en diverse belangengroepen. Zij vormen de schakels om bestaande stukken fietspad aan elkaar te knopen, om te verbreden, uit te breiden en/of te verleggen. Al die schakels bij elkaar vormen een ketting, die symbool staat voor de aandrijfkracht van de fiets. De schakels van de zeven nieuwe fietsroutes hebben hun wensen, ideeën en inhoudelijke inbreng geleverd tijdens een workshop die aansluitend op de aftrap op 13 maart plaatsvond.

Ontwerpen en uitwerken

Na de kettingreactie op 13 maart gaan de betrokken gemeenten hun inwoners en belanghebbenden informeren over en betrekken bij de vormgeving van de diverse snelfietsroutes. De routes zullen daarna nader worden gedetailleerd en uitgewerkt waarna ze kunnen worden gerealiseerd. Goedopweg zet zich in om de routes onder de aandacht brengen en gaat fietsers stimuleren om ze te gebruiken.

Snel, comfortabel en veilig doortrappen

Op de zeven snelfietsroutes, die de provincie Utrecht wil realiseren, krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. Fietspaden en -stroken worden verbreed en in asfalt of beton uitgevoerd. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te nemen.

Bron: provincie Utrecht

Reacties