OBS De Border gaat met plezier lezen

De Bibliotheek op school in OBS De Border geopend
Foto: Bibliotheek Eemland

19 september was de feestelijke opening van de Bibliotheek op school in OBS De Border. Met de Bibliotheek op school wordt ervoor gezorgd dat alle kinderen van OBS De Border met plezier kunnen lezen. Kinderboekenambassadeur Hans Hagen heeft de Bibliotheek officieel geopend. Verschillende leerlingen, ouders, meesters, juffen en andere belangstellenden waren aanwezig om de opening bij te wonen.

Tijdens de opening verzorgde de nieuwe directeur Erwin Hiddingh het openingswoord, waarna kinderboekenambassadeur Hans Hagen volgde met een mooi verhaal over het belang van lezen met als boodschap ‘Lees lang en gelukkig’. Hans heeft de school hierbij nog drie van zijn prachtige boeken cadeau gedaan aan OBS De Border. De leerlingen van groep 8 hadden deze dag ook een belangrijke rol. Zij hebben prijzen uitgereikt voor de mooiste boekenleggers en de Bibliotheek officieel geopend doormiddel van het doorknippen van het officiële lint.

Het belang van lezen

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school

Daarom werken OBS De Border en de Bibliotheek Eemland samen om de Bibliotheek op school te realiseren. In dit project wordt gewerkt aan de leesbevordering. Zo wordt de taalontwikkeling en mediawijsheid van de kinderen vergroot. Met de Bibliotheek op school kunnen de leerlingen van OBS De Border met plezier lezen!

Reacties

Cookieinstellingen