POP3 subsidies voor Utrechtse agrariërs beschikbaar

Foto: Provincie Utrecht

Op maandag 24 september 2018 stelt provincie Utrecht twee POP3-subsidieregelingen open die gericht zijn op fysieke investeringen door agrarische ondernemingen. De subsidieregelingen zijn bestemd voor innovatieve investeringen én voor een bredere uitrol van reeds bestaande technieken in de agrarische sector.

Met deze regelingen, waarvoor in totaal 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar is, daagt provincie Utrecht agrariërs uit om met investeringsprojecten te komen die een meerwaarde bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijf en een bijdrage leveren aan een verduurzaming van de Utrechtse land- en tuinbouw.

Bredere uitrol van bestaande innovatie technieken

Bij de subsidieregeling voor een bredere uitrol van bestaande technieken wordt gewerkt met een investeringslijst. Alleen de investeringen die op deze lijst staan, komen in aanmerking voor een subsidie. Elke investering heeft een vaste score die uiteindelijk bepalend is voor de rangschikking. Aanvragen met de hoogste rangschikking komen het eerst in aanmerking voor subsidie. Voor deze regeling is in totaal € 1.900.000 subsidie beschikbaar.

Innovatieve investeringen

Bij de subsidieregeling voor innovatieve investeringen worden de ingediende projecten beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Voor deze regeling is € 600.000 subsidie beschikbaar. Alleen bovenwettelijke maatregelen komen voor een subsidie in aanmerking.

Regelingen opengesteld van 24 september – 19 november

Deze subsidieregelingen staan open van maandag 24 september 9.00 uur tot en met maandag 19 november 2018, 17.00 uur. Wilt u alle voorwaarden doorlezen of een aanvraag doen, ga dan naar de tabel op onze POP3-pagina.

Informatiebijeenkomsten

Wilt u meer informatie over de regelingen? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden door Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West.

  • 18 september: 20.00 uur Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, Leusden
  • 20 september: 20.00 uur Veenweide Informatiecentrum, Oude Meije 18, Zegveld

Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op de website van Lami. U vindt daar ook het aanmeldformulier. Heeft u vragen over de regelingen? Neem dan contact op met [email protected] of [email protected]

POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) geeft een flinke impuls aan innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied van Utrecht. Het programma maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en draagt bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en aan een leefbaar platteland. POP3 loopt van 2014 tot 2020.

Bron: provincie Utrecht

Reacties