Vernieuwde inrichting van psychiatrische patiëntenzorg Amersfoort

Foto: SymforaMeander

GGz Centraal en Meander Medisch Centrum gaan samen de inrichting van de psychiatrische patiëntenzorg op een nieuwe wijze vormgeven. Aanleiding hiervoor is de vaststelling dat het volume van de gezamenlijke zorgactiviteiten binnen SymforaMeander onvoldoende krachtig is gebleken.

Voornemen is de regie over en de uitvoering van de activiteiten van SymforaMeander in de loop van het jaar over te gaan dragen aan GGz Centraal. Zo kan de organisatie van GGz Centraal optimaal worden benut om de psychiatrische zorg met een gezonde bedrijfsvoering te continueren. GGz Centraal en Meander MC blijven intensief samenwerken en vervullen over en weer een consultfunctie.

Op het terrein van Meander Medisch Centrum zal de omvang van de aan de psychiatrie gerelateerde zorg worden teruggebracht tot de eerste hulp, triagefunctie en de consultfunctie voor het ziekenhuis. Er zal ook binnen het ziekenhuis een short-stay afdeling komen waar cliënten maximaal 1 á 2 weken kunnen verblijven. In het zorgaanbod van GGz Centraal zal de zorglijn ‘stemming- en angststoornissen’ en een deel van de spoedeisende psychiatrie en ziekenhuispsychiatrie worden geïntegreerd.

De komende maanden zullen GGz Centraal en Meander Medisch Centrum in nauw overleg met de medewerkers en ketenpartners deze plannen verder vormgeven en voor advies voorleggen. Voor patiënten verandert er de komende periode niets: zij kunnen rekenen op de zorg zoals zij die gewend zijn. Continuering van de zorg aan patiënten en behoud van expertise staan voor beide organisaties centraal in de verdere uitwerking van de plannen.

Bron: Meander Medisch Centrum

Reacties