‘Maak werk van gezonde lucht’

Foto: Provincie Utrecht

Utrecht heeft als eerste provincie een Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht. Deze richt zich op een schonere landbouw, het verminderen van houtrook, schoner vervoer, monitoring van vervuiling door middel van met sensoren en het voeren van een lobby voor betere luchtkwaliteit.

De vijf onderwerpen op de agenda zijn aangedragen door Utrechtse gemeenten, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgers. Op 8 maart kwamen vertegenwoordigers van deze partijen bij elkaar voor een werklunch.

Werkgroepen

Ze bogen zich over vragen als: hoe kunnen we het wegverkeer en de binnenvaart schoner maken? Hoe kunnen we de overlast van houtrook beperken? Hoe voorkomen we dat we scholen en zorginstellingen naast de snelweg of vervuilende industrie bouwen?  Vijf werkgroepen gaan op zoek naar antwoorden en komen met voorstellen voor concrete maatregelen. In juli zal provinciale staten een besluit nemen over de uitvoeringsagenda.

De partijen achter de samenwerkingsagenda bespraken ook het belang van monitoring. Ze juichen lokale initiatieven toe waarbij sensoren de luchtkwaliteit continu meten.

Samenwerking

Luchtverontreiniging houdt niet op bij de grens. Samenwerking is de sleutel tot een vermindering van gezondheidsproblemen door luchtverontreiniging. De provincie Utrecht werkt daarom met partners in de regio. Ook vanuit het Rijk en op Europees niveau zal er gestuurd moeten worden op bijvoorbeeld schonere stallen voor de agrarische sector, ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen en het versnellen van de vervanging van oude voertuigen.

Eigen rol

Wij kunnen ook bijdragen. Door vaker de fiets te pakken, onze huizen te isoleren, over te gaan op duurzame brandstoffen en de houtkachel minder te laten branden of ons aan te sluiten bij lokale initiatieven die zich inzetten voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Daardoor zorgen we er samen voor dat de lucht gezonder wordt. Wij klaren de lucht!

Reacties