Jongeren in gesprek over respect

Foto: Week van Respect

Wat betekent respect voor jou? Die vraag stond centraal in de gesprekken en dialogen die vorige week in de stad en op scholen werden gevoerd.

In dialoog gaan, kun je leren en oefenen. Als je daar jong mee begint, heb je daar je hele leven wat aan. En anderen ook natuurlijk. Daarom organiseerde Stichting Amersfoort in Dialoog in afgelopen week gesprekstafels over respect op scholen. Bijna 400 leerlingen volgden voorafgaand aan de dialoog een (gast)les over de dialoog en zo’n 140 leerlingen uit groep 7 & 8 van een aantal ABC-scholen hebben kunnen ervaren wat een echt dialooggesprek is. Ook zo’n 70 studenten van MBO Amersfoort (School voor Welzijn en School voor Economie & Ondernemen) konden met elkaar ervaren wat het betekent om met elkaar de dialoog aan te gaan over respect. Dit leverde boeiende gesprekken op, niet alleen over respect, maar ook over het in dialoogvorm met elkaar spreken.

Een deelnemer: “Waarom praten we niet vaker zo met elkaar?”

Wat is een dialoog?
Een dialoog is een gesprek waarin de deelnemers elkaar niet proberen te overtuigen van het eigen gelijk of van een mening, zoals het geval is in een discussie of debat, maar waarin de deelnemers ruimte voor elkaar maken. Ruimte voor verschillende zienswijzen, voor werkelijk nieuwe gezichtspunten, voor gevoelens en behoeften, voor stilte en inspiratie. Ruimte ook voor het onderzoeken van aannames en overtuigingen. Een dialoog, kortom, helpt de deelnemers elkaar en zichzelf beter te begrijpen.

Scholier: “Respect is dat je meer van iemand wilt weten in plaats van bij je eerste (voor)oordeel blijven.”

Een dialoog wordt begeleid door een gespreksleider. Net zoals ieder jaar organiseerde Stichting Amersfoort in Dialoog trainingen voor gespreksleiders. Dit jaar hebben 30 mensen deze training gevolgd. Ook nu de Week van Respect is afgelopen, zal de dialoog over respect gevoerd blijven worden. In ieder geval op een aantal ABC-scholen zullen kinderen uit groep 7 en 8 met elkaar de dialoog over respect blijven voeren. Hierover worden concrete afspraken gemaakt.

Danny de Graaf, netwerkregisseur Diversiteit voor Indebuurt033: “Door het benoemen van persoonlijke voorbeelden staat daar dan ineens niet meer zomaar een wethouder, burgemeester of wijkagent, maar een persoon met wie de leerlingen zich persoonlijk kunnen identificeren en dat maakt een gesprek direct een stuk interessanter.”

Gastlessen
Naast het oefenen in dialoog op de basisscholen en beroepsonderwijs, werden 30 gastlessen gegeven in het voortgezet onderwijs over het thema respect. De gastlessen werden gegeven door wijkagenten, medewerkers van Art. 1MN, enkele raadsleden en het voltallige college van burgemeester en wethouders.

Wethouder Houwing:  “Ik ging met de studenten in gesprek over respect en respectvol met elkaar omgaan, over wat het betekent als je zegt dat ‘iedereen zichzelf moet kunnen zijn’ en over wat respect inhoudt in het werk van een onderwijsassistent, pedagogisch medewerker, sociaal werker of iemand die werkt in de maatschappelijke zorg. Het waren twee boeiende gesprekken met jonge mensen die hun beroep willen maken van werken met en voor mensen.”

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties