Groen vinkje voor stomazorg in Meander Medisch Centrum

Foto: Meander MC

Opnieuw krijgt de stomazorg in Meander Medisch Centrum een groen vinkje van de Stomavereniging. Dit betekent dat de zorg voor mensen met een stoma goed geregeld is. Het ziekenhuis voldoet aan alle kwaliteitscriteria voor goede stomazorg, vanuit het perspectief van stomadragers.

Meander Medisch Centrum krijgt in de herziene Stoma Zorgwijzer (www.stomazorgwijzer.nl) het groene vinkje voor darmstomazorg, net als in 2016. Ook het groene vinkje voor urinestomazorg is uitgereikt. Er is onder meer gekeken naar kennis van de zorgverleners, overleg met thuiszorg en huisartsen, de mate van kennisoverdracht en voorlichting.

Om mensen met een stoma goed te helpen, is in Meander een team van gespecialiseerde stomaverpleegkundigen actief. Zij werken conform de nieuwste ‘evidence based’ richtlijn. Stomapatiënten komen doorgaans op verschillende afdelingen. Alle betrokkenen werken intensief samen; de lijnen zijn kort bij de stomazorg.

Een stoma is een kunstmatige opening in de buikwand voor urine of ontlasting. Een stoma kan nodig zijn na een operatie in de buik, bijvoorbeeld bij darmaandoeningen of blaaskanker. Een stoma is een ingrijpende verandering in het dagelijks leven. Maar er is wel goed mee te leven, door een goede voorbereiding, duidelijke informatie en gedegen instructie. In Meander Medisch Centrum is daarom veel aandacht voor de voorbereiding van patiënten op de operatie en voor de nazorg.

Bron: Meander MC

Reacties