Bieb Eemland en ROC Midden Nederland tekenen samenwerkingsovereenkomst

Foto:

Woensdag 11 oktober ondertekenden Ebby Pelsma (directeur ROC Midden Nederland) en Erno de Groot (directeur de Bibliotheek Eemland) een samenwerkingsovereenkomst tijdens een feestelijke bijeenkomst in Espressobar de Draak in Het Eemhuis.

Bij de ondertekening waren docenten, afdelingsleider en studenten aanwezig. Dankzij de samenwerking zal er binnen de opleiding Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent meer aandacht komen voor voorlezen.

Aandacht                                                                 

Aandacht voor taal en lezen is een wezenlijk onderdeel van de opleiding tot Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent op het ROC in Amersfoort. Docenten Nederlands hebben hier regelmatig contact over met de Bibliotheek Eemland.

Dankzij een startsubsidie van Kunst van Lezen hebben ROC Midden Nederland en de Bibliotheek Eemland nu een langdurige samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Expertise en leesplezier

Kunst van Lezen wil na het succes van de Bibliotheek op school in het primaire en voortgezet onderwijs dit concept verder uitbreiden naar het mbo. De drie pilots die in Amersfoort van start zijn gegaan, richten zich met name op studenten die de opleiding Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent volgen.

De studenten zullen meer kennis opdoen op het gebied van taal en voorlezen aan jonge kinderen. Hierbij gaat het om kennis en vaardigheden die zij goed kunnen gebruiken wanneer zij na hun opleiding werken in de kinderopvang. Daarnaast zal de Bibliotheek Eemland docenten en praktijkbegeleiders helpen om ook hun expertise te vergroten op het terrein van lezen en voorlezen.

Het leesplezier van de studenten is ook belangrijk en daarom zorgt de Bibliotheek Eemland voor een collectie leesboeken om het voorlezen te oefenen.

Reacties