Privacygevoelige informatie leerlingenvervoer

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

De gemeente Amersfoort reageert op haar website op berichtgeving dat privacygevoelige informatie openbaar is geweest door de openbare aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer.

Toelichting op leerlingenvervoer en de privacygevoelige informatie
De gemeente is verantwoordelijk voor leerlingenvervoer voor kinderen die niet op een andere wijze naar school kunnen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. Zij worden dan gebracht en opgehaald met een taxibus of rolstoelbus.

De gemeente koopt dit leerlingenvervoer in via een zogeheten openbare aanbestedingsprocedure. Alle vervoerders mogen hier een bod voor uitbrengen en daarom worden op een landelijke aanbestedingswebsite (Tenderned) documenten met informatie over deze inkoop geplaatst. Een van de documenten betreft een bestand met informatie over de postcodes van leerlingen, op basis waarvan vervoerders routes kunnen berekenen en een aanbod kunnen doen.

Bij twee aanbestedingsprocedures heeft het document over leerlingen privacygevoelige informatie bevat: de aanbestedingsprocedure in 2017 en een oudere aanbestedingsprocedure uit 2013.

Aanbesteding leerlingenvervoer 2017
IIn maart 2017 heeft de gemeente Amersfoort documenten met informatie over de aanbesteding voor leerlingenvervoer op Tenderned laten plaatsen. Dit betrof een aanbestedingsprocedure die de gemeente Amersfoort samen met regiogemeenten uitvoert.
Eind juli 2017 heeft de gemeente geconstateerd dat de informatie over de leerlingen mogelijk herleid kan worden naar individuele leerlingen. De gemeente heeft Tenderned verzocht dit document van de website te verwijderen; dat is op 31 juli 2017 gebeurd.

In het document 2017 stond de volgende informatie:

* Soort vervoer: taxibus of rolstoelbus
* Aanvullende informatie over de voorziening voor een leerling
* Geboortejaar van de leerlingen
* Postcode en plaatsnaam van de leerlingen: cijfers en letters (voorbeeld: 1234 AB Plaatsnaam)
* Gegevens van de scholen: naam school, straat + huisnummer, postcode en plaatsnaam

In het document 2017 stond niet de volgende informatie:

* Namen van de leerlingen
* Straatnaam + huisnummer van de leerlingen
* Burgerservicenummer (BSN) van de leerlingen

Aanbesteding leerlingenvervoer 2013
Op Tenderned staat ook informatie van een eerdere aanbesteding uit 2013. Naar aanleiding van vragen van RTL Nieuws heeft de gemeente op 31 augustus 2017 geconstateerd dat ook bij deze informatie een document is gevoegd met privacygevoelige informatie over leerlingen. Deze informatie is mogelijk herleidbaar naar individuele leerlingen. Dit document is op verzoek van de gemeente op 31 augustus van de website Tenderned verwijderd.

In het document 2013 stond de volgende informatie:

* Adresgegevens van de leerlingen: straatnaam + huisnummer, postcode en plaatsnaam.
* Gegevens van de scholen: naam school, straat + huisnummer, postcode en plaatsnaam
* Soort vervoer: taxibus of rolstoelbus

In het document 2013 stond niet de volgende informatie:

* Namen van de leerlingen
* Burgerservicenummer (BSN) van de leerlingen
* Geboortejaar van de leerlingen

Melding datalek
Als privacygevoelige informatie openbaar is geworden, dan is de gemeente verplicht om daar melding van te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

* Op 31 juli 2017 is het datalek voor de aanbestedingsprocedure 2017 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
* Op 6 september 2017 is het datalek voor de aanbestedingsprocedure 2013 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt met uw vragen ook terecht bij het KlantContactCentrum van de gemeente: telefoonnummer 14 033.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties